Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

TARSİD Başkanı Argun Şahin; 'Sorunlar ortak akılla çözülmeli'

Dinle
TARSİD Başkanı Argun Şahin; 'Sorunlar ortak akılla çözülmeli'

Kısa adı TARSİD olan ve merkezi Antalya’da bulunan Tarım Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, Tarımda Milli Birlik Projesini değerlendirdi. Sektör temsilcileriyle ortak akıl olmadan hayata geçirilecek projenin beraberinde çok büyük riskleri getireceğini savunan Şahin, çözüm önerilerini şöyle sıraladı:

Son derece hayati bir konu olan ülkemiz tarımının sorunlarının çözümünde kamu, ilgili sivil toplum örgütleri, üreticiler, üretici örgütleri ve konu üzerinde görüş verebilecek bilim adamlarının görüşleri alınarak hazırlanacak bir proje daha uygun ve doğru olacaktır. Tarım gibi son derece hassas ve stratejik bir sektörde bu seviyede bir değişikliğin tartışılmadan ve değişik oyuncuların görüşleri alınmadan uygulamaya geçilmesi çok büyük riskleri beraberinde getirecektir. “ dedi.

Ülkemizde tarımın hem ülke ekonomisi hem de ülke sosyolojisi açısından önemine dikkat çeken TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, tarımla ilgili ifade edilen çözüm odaklı yaklaşımların sınırlı ve yetersiz kaldığını belirterek, “Ülke tarımının kronik sorunları devam ederken üretimin yetersizliği yanında verimsizlik ve katma değer yaratma konusunda tatmin edici adımlar ne yazık ki atılamamıştır. Bugüne kadar olan reformlar, planlar, politikalar kısa vadeli bir çerçevede ele alınmıştır.” diye konuştu.

Projeyi sektörle tartışmadan hayata geçirmek çok büyük risk

Milli Birlik Projesi’nin camiada yarattığı tepkileri anımsatan Argun Şahin, konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etti:

“Tarım sektöründeki paydaşlarla ve oyuncularla iletişime geçmeden ve konuyu sektör temsilcileriyle tartışmadan uygulamaya koymak gibi bir durum söz konusudur. Tarım gibi son derece hassas ve stratejik bir sektörde bu seviyede bir değişikliğin tartışılmadan ve değişik oyuncuların (üretici, sanayici, girdi tedarikçileri, tüccarlar) görüşleri alınmadan uygulamaya geçilmesi çok büyük riskleri beraberinde getirecektir. “

Ülke Tarımının şirket mantığında ele alınması sektörün sosyolojik boyutunu göz ardı etmektir

Milli Birlik Projesi’nde devletin tarım sektöründe temel görevlerinden olan “düzenleyici, destekleyici ve denetleyici” görevlerini/fonksiyonlarını göremediklerinin altını çizen TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, “Ülke tarımının bir şirket mantığı yaklaşımında ele alınması sektörün sosyolojik boyutunu göz ardı etmektedir” diye konuştu.

TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin, Üreticinin ve üretici örgütlerinin mevcut sorunlarına çözüm getirmek, birlik/kooperatif gibi oluşumların ön plana çıkarılması ile tüketiciye olan dağıtım kanallarının kısaltılmasını sektör temsilcileri olarak takdirle karşıladıklarını bildirdi.

Tarımsal Üretimin Planlanması ve Kontrolünün ticari kuruluş yönetiminde olması kabul edilemez

Tarımsal üretimin tüm ticari ayağının planlaması ve kontrolünün holding yönetiminde olmasının riskleri olduğunu vurgulayan Argun Şahin, şunları söyledi:

“Tarımsal üretimin tüm ticari ayağının planlaması ve kontrolünün (Semerat Holding) inisiyatifinde olması anlaşılır bir şey değildir ve ortaklık yapısında bazı özel şirketlerin yer alması sektördeki rekabet kurallarının işlemesini engelleyici bir durumdur. Böyle bir yapılanma ile devlet,  sektörün içindeki özel şirketlere (ortaklıkta yer almayan/alamayan) rakip olacak ve 2030 yılına kadar karlılığını artırmaya çalışıp genel devlet bütçesinden pay almayacak seviyeye gelecektir.”

Personel, prim almak için asli görevini arka plana atacak

Şahin, bunların yanında teşkilat personelinin bölge bazında oluşacak tarımsal hasıla performansına göre prim almak için planlama, denetleme ve kontrol gibi asli görevlerini arka plana bırakabilecekleri endişesini taşıdıklarını ifade etti.

Devlet, üretim, ticaret gibi operasyonel konularda yer almamalı

Milli Birlik Projesi’nde belirtilen girdi maliyetlerinin yüksekliği, verimsizlik, gıda güvenliği, fiyat dalgalanmaları, değer zincirinde adaletli paylaşımın olmaması gibi sorunlar noktasında projeyle hem fikir olduklarını anlatan TARSİD Yönetim Kurulu Başkanı Argun Şahin,  Ancak bu sorunların üstesinden gelmek için tarım sektörünün tüm temsilcilerinin katkılarının olduğu bir ortak akılla ve mevzuat iyileştirmeleriyle işe başlamalıyız. Makro seviyede planlama, koordinasyon ve denetim konularında devletin daha etki rol alması yeterli olacaktır. Devletin üretim, ticaret gibi operasyonel konularda yer almaması gerekir. Bir yandan özelleştirmeler ile bu alandan çekilirken diğer yandan tekrar bu alana girmesi anlaşılabilir bir durum değildir.” dedi.

Şahin, her hangi bir tasarının öncelikle mutlaka pilot ölçekte denenip, sosyolojik, coğrafi, fiziki şartlara göre revize edilerek sisteme son halinin süreç içerisinde entegre edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

HABER Yorumları