Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Sadi Kani olağanüstü kongre istedi

Dinle
 Sadi Kani olağanüstü kongre istedi
Bazı Yönetim Kurulu üyelerinden kendisi ile birlikte iki kurul üyesinin olmadığı bir oırtamda Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak başkanlığın zorla elinden alınmalk istendiğini söyleyen ANSİAD Başkanı Sadi Kan, “Genel kurul kararı ile bu göreve geldik. Ancak Genel Kuruyl kararı ile gideriz. En kısa zamanda Olağanüstü Genel Kurulunun toplanması, ANSİAD için geleneklerine uygun en onurlu davranış olacaktır” dedi.  

Yazılı bir açıklama yapan Sadi Kan, şunları söyledi:

“Üyesi olmaktan gurur duyduğum ANSİAD’da iki ayrı başkanlık döneminde 4 yıl süre ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Bu görevimi yerine getirirken ANSİAD ilke ve çıkarlarını hep ön planda tuttum ve ANSİAD Başkanlığı’na hazırlandım.

Başkanlık temayül yoklamalarındaki diğer ANSİAD üyesi arkadaşımdan daha fazla oy alarak ,  Yüksek Danışma Kurulunun kararı ile  tek aday olarak seçime girecekken, ANSİAD gelenekleri dışında, temayül yoklamasına girmeyen başka bir başkan adayı ile seçime girdim ve geçmiş dönem başkanlarının belirlediği Yönetim Kurulu üyeleri ile girmiş olduğum seçimi kazandım. Böylece üyelerimizin büyük çoğunluğunun verdiği destek ile 2018 yılı Ocak ayı Genel Kurulunda ANSİAD Başkanlık görevini üstlendim.

Beraber yola çıktığımız Yönetim Kurulu üyelerinden Akın Akay AKINCI , Ercan ÖZBEK ,           Rana DEMİRER , İlhan KARAKAYA , Sarper DERMUT ve Necdet ALKANDEMİR kendi kişisel hırs ve beklentileri nedeniyle görev yapmamı engellemeye çalıştılar. 26 Mart 2019 Salı günü Başkan Yardımcısı Dr. Tülin ÖZKAN ve Genel Sekreter Yardımcısı Ali BAL ve benim olmadığım bir Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış olup , görev dağılımı bilgim dışında değiştirilmiştir. Seçimle geldiğim Başkanlık makamı açıklama yapılmaksızın elimden zorla alınmıştır. ANSİAD tarihinde görülmemiş bu denli haksız, zoraki ve onur kırıcı bu tavrı hem kendim hem de 29 yıllık derneğimiz hak etmemiştir. 

 Genel Kurul kararıyla seçilmiş bir Başkan olarak, görev değişikliğimin yine Genel Kurul kararıyla yapılmasını talep etmek en doğal hakkımdır. Çünkü bu etik dışı davranış, beni oylarıyla Başkan yapan ANSİAD aileme yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Başkan olarak seçilmemiş, ANSİAD geleneklerine aykırı olarak Başkanlık makamını zorla ele geçirmiş bir başkanla yola devam etmek ANSİAD’a yakışmamaktadır. Yıllardır çok ciddi emek ve mesai ile oluşturulan ANSİAD kültürünün ve geleneğinin bu şekilde heba edilmesi düşünülemez.   Uzun vadede bu ve benzeri davranışların güzide kurumumuza çok ciddi zararlar vereceği aşikardır. Hırs ve beklenti sahibi kişilerin ANSİAD geleneklerini daha önceki yıllarda ve günümüzde ANSİAD için verilen emeği ve mesaiyi yok sayarak, değersizleştirerek yapmış oldukları bu girişimi kabul etmiyorum. En kısa zamanda Olağanüstü Genel Kurulunun toplanması, ANSİAD için geleneklerine uygun en onurlu davranış olacaktır.”

 

HABER Yorumları