Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close

Dövizli kiralar TL oldu.

Dinle
Dövizli kiralar TL oldu.
Özellikle AVM’ler başta olmak üzere büyükşehirlerdeki işyerleri ile lüks konutlarda uygulanan dövize endeksli kira sözleşmeleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türk Lirasına çevrilecek. Karar Resmi Gazetede yayınlayarak bugün yürürlüğe girdi, ancak kira akitlerinin hangi tarihteki döviz kuru ile sabitleneceği kararda yer almadı. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, bu kararın amacına ulaşması için dolar kurunun kira sözleşmelerinde en fazla 4,20 TL ile sabitlenmesi gerektiğini söyledi.

 Resmi Gazete'de yayınlandı.
Konu ile ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, kamuoyunda uzun süredir tartışılan, dövize endeksli kira sözleşmesi yapan AVM sahiplerinin vazgeçmek istemediği kararla ilgili son noktayı koydu. Kararnamenin yürürlükle ilgili geçici maddesinde 30 gün içinde döviz kiralarının TL'ye çevrileceği belirtildi.

Resmi Gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar aynen şöyle:

“MADDE 1- 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında kararın 4. Maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g)  Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz”

MADDE 2: Aynı karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

Geçici madde 8: Bu kararın 4. Maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk Parası olarak taraflarca yeniden belirlenir”

Madde: 3: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde: 4- Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür”

Tartışma sona ermedi

ATSO Başkanı Davut Çetin, uzun zamandır beklediklerin kararın kendilerini mutlu ettiğini, ancak sabitlenecek kur’un açıklanmasını da beklediklerini dile getirdi. Çetin,  dövizdeki dalgalanmanın başladığı tarihlerde doların 3,5 ila 4 lira arasında olduğunu hatırlatarak, “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde döviz kurunun 30 gün içinde taraflarca yeniden belirleneceği yazılı. Bu miktarı taraflar belirleyemez. Kiralayanlar bugünkü kuru esas almak isteyeceklerdir.  Kiracılar da 4 lirayı kabul edecek. Bu durumda bakanlığın sabitlenecek kur’u da belirlemesi gerekir. Bize göre kur 4,20’de sabitlenebilir.

Haberin Diğer Fotoğrafları

HABER Yorumları