Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
SİBEL ÖZEL
BENCE
mail_outline : ozel.sibel63@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

16.06.2019

Okunma Sayısı

5640

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Uzlaşı kültürü

 

 

Uzlaşı kültürüne gelmeden evvel “kültür” olgusunun  tanımını tekrar hatırlayarak yol almak gerek şeklinde düşünmekteyim.

Kültür nedir?

-Kişinin, ait olduğu toplumun çağlar içinden süzülüp gelen ortak bilgi, inanç, gelenek, ahlaki değerler, sanat, hukuk, yetenek ve kazandığı alışkanlıkların toplamıdır. Kültür insanların yaşamını görece daha esen sürdürebilmesi içinkendisine kattığı artı değerlerden ancak oluşabilir. Kültür, hem bireysel yaşamın hem de ortak yaşamın daha esen sürdürülebilmesi için referans niteliğindedir. 

Esenden kasıt nedir?

-Güven, huzur ve barış ortamıdır. Kültür ise işte bu unsurların yaşanabilmesi için devrededirler. Söz gelimi; İnsan yaşamının esenliğini olumsuz etkileyen bir kültür yansıması düşünülemez. Dolayısı ile kültür artı bir değer içermektedir. Değer içermesinin  nedeni ise ortak yaşamın esenliğini oluşturmasından gelmektedir. Zira insanlar toplu halde yaşar ve birbirleri ile etkileşim halindedirler.

 

Kültür ve uzlaşı olgularından bahsederkendemokrasi, onur ve saygı kavramlarını bilmek ve özümsemiş de olmak gerekmektedir.

 

Demokrasi; Tüm bireylerin eşit değerde tutulduğu işleyiş şeklidir. En nihayetinde demokrasi bir kurallar silsilesidir de.

Onur; İnsanın duyan, düşünen, irdeleyen özgür bir varlık olarak taşıdığı değerlerdir. Kişinin saygıya değer saydığı şeyleri korumak, beslemek ve geliştirmek gerekliliğine olan düşünce ve eylem pratiğidir.

Saygı; Birer sosyal canlı olan bireylerin etkileşimde bulunduğu insanların bütünsel varlığını kabul edip, kendi özgürlüklerinin sınırını onların özgürlüklerini düşünerek belirlemekte göstermiş oldukları duyarlılık ve kabul etme halidir.

 

Kültür olgusu ve onun alt başlıklarının detaylı irdelenmesi ışığında kültürün toplumsal işleyişte son derece etkin bir rolü olduğu bununla birlikte bir dizi hassasiyet barındırdığı aşikârdır.

 

Ülkemin içinden geçtiği ağır süreçte, toplum olarak kültürümüzün yansımalarını hayata geçirmek, ülkemizin refahı için bu mekanizmaları devrede tutmanın önemi gittikçe artmaktadır.

 

Demokrasi kültürünün yaygınlaşması, farklılıkların ayrılık sebebi olmaksızın harmanlanması, azınlık haklarının gözetilmesi, hukukun üstünlüğünün başat kılınması, eşit ve adil bir işleyişe özlemin gittikçe derinleştiği ülkemde uzlaşı kültürünün önemi ve ihtiyacı gittikçe kendini göstermektedir.

 

Atatürk devrimlerinin Türkiye’si, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan hakarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, 

-Demokratik,

-Lâik,

-Sosyal

-Hukuk devletidir.

 

Ne zaman ki; Şahsi ve gündelik çıkarlarımızı kültürel değerlerimizin gerisinde tutup toplumu oluşturan  bireyler olarak bu tutumu yaygınlaştırabilirsek uzlaşı kültürüne “ güven, huzur, barış” adım atmış oluruz. Kaldı ki bu topraklar uzlaşı kültürünü daha önce deneyimlemiş ve özümsemiş bir kültürdür.

 

 

Sağlıcakla..

MAKALE Yorumları