Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

13.05.2020

Okunma Sayısı

1274

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Türkçe'nin Boynu Bükük Bayramı

Bir toplantının ardından Prof Dr İbrahim Attila Acar;

Hocam ile sohbet ederken, konu Türkçe'ye gelince, Üniversite'sitesini temsil için gittiği bir toplantıda, yan masada oturan bir akademisyen:

--"Atilla, Atilla" diyerek seslendikten sonra, gerçek adın mı "Atilla" diye sorar ve kimliğini görmek ister. Ardından da, "Sen, Gagauz/Gavuz/cayı nereden biliyorsun?" der.

--Tebessüm ile başlayan Türkçe sohbetin en ilginç yanı ise, her iki akademisyenin de TÜKÇE konuşması ve birsinin Türkiye Türkçesi ile diğerininin de Gagavuzca dediği Gagavuz Türkçesi konuşmaları.

--Bir kaç yıl önce Ankara'da, adında "Türkçü" ve "Turancı" sözcükleri geçen bir derneğin düzenlediği toplantı duyurusunu okuyunca başvurumu yaptım ve katıldım.

--Toplantının konusu ise oldukça ilginç idi. "Karamanlı Ortodoks Türkler". Sol- Sosyal demokrat birisi olarak bütün sözcükler kafamda dans etti. Türk, Turan; Karaman, Ortadoks!..

--Dünya'ya başka bir açıdan baktıklarını düşündüğüm derneğin toplantısına gittim ama, girişte de kendimi ve Torosların kısaca öyküsünü anlatıp, "Ben buyum ha" dedim.

--Konuşmacı Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı ve KARAMANLI ORTADOKS TÜRKLER adlı yapıtın yazarı Prof Dr Yonca Anzerlioğlu idi.

--Konuşması üç saate yakın sürdü. Büyük bir sessizlik ile ağzımız açık dinledik. Dünya üzerinde Türkçe konuşulan yerler, milletler; dini inançları, günümüzde bile söyledikleri şarkılar, türküler, maniler, her şey konuşuldu ve hem konferansa konu olan kitap ve benzer bir çok yayından örnekler sunup, anılar anlattılar.

--Sonuç:

--Dünya üzerinde, Balkanlardan Çin-Büyük Okyanus'a, Afrika’dan Kutuplara kadar bir çok yerde Türkçe kökenli ama bir çok sebep ile değişime, erozyona uğramış diller var. Ama özü Türkçe.

--Din konusu ile bir başka alem. Hoca, Osmanlı'nın Müslüman, Hazar'ın Musevi, Avar'ın da bir Hristiyan Türk İmparatorluğu olduğunu, dünyanın bir çok yerinde, Şaman, Musevi, Hristiyan, Müslüman, Budist, Hindu dininden Türk topluluklarının olduğu slaytlar ile gösterdi ve uzun uzun anlattı

--Toplantı bitince, o kadar konuşmayı boşa çıkarsarcasına bir dinleyici "Hocam, Müslümanlık olmazsa, zaten Türklük olmaz" demez mi?

--Hoca şaşkın, üç saat ne anlattığını düşünmüştür. Duvarda yansıda ise, Müslüman olmayan milyonlarca Türk ve soydaş milletlerin isimleri ve yaşadıkları bölgeler duruyordu.

--Bu iki örneği özellikle verdim.

--İbrahim Hocamın yaşadığı olayda, Dünya'da "Türkçe" konuşulan, yaşayan bir dil var, ama farklı ağız, şive ve başka dillerin hegemonyası altında.

--Türk diye de bir Millet var, hele hele bugün için dünyanın dört bir yanında ama, ağırlıkla Anadolu, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Asya gibi yerlerde. Ve Müslümanlık da dahil bir çok farklı dini inancı yaşıyorlar günümüzde de.

---Bağdat merkezli, Büyük Selçuklu Devletinin Parçalanıp dağılmasından sonra, 13.yy'da Anadolu'da kurulan Selçuklu Devleti’nin Devlet dili Arapça, Edebi Dili Farsça ve HALKIN GÜNDELİK yaşamında kullandığı dil ise TÜRKÇE idi.

--Konya'ya yerleşen Karamanoğlu Mehmet Bey, bütün Türkmen Boylarını etrafında toplamayı başarmıştır. Ancak Devlet, Edebiyat ve halkın arasında kullanılan bu farklı diler, ortak bir amaca yönelmeyi zorlaştırıyor ve birliği zedeliyordu.

--Bunu fark eden Karamanoğlu Mehmet bey, 13 Mayıs 1277'de "Türk'üz, öyleyse Türkçe konuşmamız gerekir. ... Bugünden sonra hiç kimse, Saray'da, Divan'da, Meclisler de ve Seyran'da, Türk Dilinden başka dil KULLANMAYA!..." diyerek bir FERMAN yayınlayarak, DİL BİRLİĞİNİ SAĞLAMAYI amaçlamıştır.

--Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, Türk dilinin gelişmesinin önündeki en büyük engel de, 3 Mart 1924 yılında kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kaldırılmış, eğitim ve dil birliği sağlanmıştır.

--İkinci büyük gelişme ise 12 Temmuz 1932’de Gazi Mustafa Kemal’in isteği üzerine Sâmih Rifat başkanlığında Ruşen Eşref (Ünaydın), Celâl Sahir (Erozan) ve Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) tarafından Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmasıdır..

--Atatürk'ün, giderlerini mirasından karşılanmasını vasiyet ettiği bu Cemiyet/Dernek, ne hikmetse Atatürk'ün adını dillerinden düşürmeyen 12 EYLÜL DARBECİ PAŞALARINCA kapatılmış, sonra da yine giderleri aynı şeklide karşılanmak üzere Türk Dil Kurumu olarak bir yapı oluşturulmuştur.

--Dünya'da en yaygın kullanılan diller arasında 5'inci sırada;

--Ana diller arasında da, 3'üncü sırada yer alan Türkçeyi, dünya'da 400 milyondan fazla insan konuşmaktadır.

--Resmi dili TÜKÇE olan ilk Devlet Karamanoğlu Beyliğdir.(473 yıl önce)

--Günümüzde de, TC ve KKTC'inde Devletin resmi Dili Türkçedir. AB'nin de resmi dilleri arasında Türkçe ‘de bulunmaktadır.

-"Seslenir bana 'ova'm, 'dağ'ım,

Nere gitsem bulur beni arınmış.

Bir çağ ki akar ötelere,

Bir ak... ki yüce atalar, bir al... ki yüce oğullar,

TÜRKÇEM BENİM, SES BAYRAĞIM!.." Fazıl Hüsnü DAĞLARCA

--TÜRKÇE'NİN, DİL BAYRAMI KUTLU OLSUN!..

MAKALE Yorumları