Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
CAN BEKİN
GÜNDEM
mail_outline : cbekin@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

05.01.2009

Okunma Sayısı

23962

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Turizm Stratejisi 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı müsteşarlık uzmanları tarafından hazırlanarak Bakanlığın web sitesinde yer alan Turizm Stratejisi 2023 isimli çalışma raporu okunduğu zaman heyecanlanıp sektör adına yeniden ümitlenmemek mümkün değil. Ancak raporda birçok ana başlık açılımlarında olduğu gibi, hedeflenen eğitim uygulamaları okuduğunda heyecan bir anda hayal kırıklığı ve kafalarda soru işaretine dönüşüyor.

Ana başlık ve kısa açıklamaları ile izah edilmeye çalışılan hedefler, sektörün yaklaşık 25 yıl sonrasını belirlemek adına oldukça radikal kararların yürütüleceğine dair sinyaller vermekte. Bunu uygulamak adına oldukça radikal kararların alınması esas alınmış. Çokta iyi olmuş, çünkü Uluslararası organize turizm hareketliliğinde yaklaşık 25 yıldan fazla bir süre sahnede boy gösteren Türkiye'nin turizmdeki ileriye dönük stratejik hedefinin belirlenmesinin niçin bu kadar zaman almış olduğu ayrı bir tez konusunun teşkil edeceğini unutmamak gerek.

Tekrar konumuza geri dönecek olursak, hayal kırıklığı yaratan eğitim ile ilgili bölümleri kısaca şöyle özetlemekte yarar var.

2. Eylem planında yer alan Eğitim ( madde 8 ) ana başlığı ve Akademik eğitim ve Turizm sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek Mesleki eğitimin bir arada geliştirilmesi başlığında beyan edilen Seyahat Acentacılığı ( raporda sadece rehberlik açık olarak tarif edilmiş ) ve Otelcilik uygulamalarında eğitim süreçlerinin 2007 yılında başladığını ve halen devam ederek 2 – 3 ve yıl 6 yıl zaman süresince devam edeceğinden sanırım çoğu sektör çalışanının haberi yoktur. Eğitimdeki işbirliği sorumluluğunun başta YÖK'te olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sivil Toplum Örgütlerine verilerek, koordinasyonun sağlanması konusunda hangi birimlerin yetki olduğu ve işleyişinin nasıl takip ve kontrol edileceği konusu açık bırakılmıştır.

2. Eylem planı Hizmet Kalitesi ( madde 9 ) ana başlığı altında yer alan kalite anlayışı bilincini oluşturmak adı altında kalite standartlarının belirlenmesi ve Kalitenin içselleştirilmesi konuları ise yine 2007 yılında başlamak üzere 2 yıl süreyle devam edeceği belirlenmiştir. Bu bölümde, YÖK dışında yukarıda yer alan kurumlar yeniden yetki ve sorumlu kılınmıştır.

2007 yılında hazırlanan toplam 101 sayfalık raporda belirlenen stratejilerin öncelikle Bakanlık tarafından kitlelere duyurularak kamuoyu yaratılması ve hayata geçirilmesi konusunda oldukça sıkıntı yaşandığını düşünmekteyim.

Şüphelerimi doğrulayacak hususları ve raporun içeriği konusundaki kavram karmaşasını kısaca şöyle özetlemek istiyorum.

1 – Takvim yılına göre 2 yıl önce hazırlanan bu raporda belirlenen stratejilerin uygulanacak olması konusunda kamuoyu yeterince bilgilendirilmiş midir?

2 – Raporda her bir faaliyetin süre verilmek suretiyle hedeflenerek hayata geçirilmesi konusunda Bakanlık start düğmesine basmış mıdır?

3 – Her bir faaliyetin başlamış olması nedeniyle ( raporda yazılan şekilde ) Bakanlık kadroları bir fiil bu konular üzerinde çalışma yapıyor mudur?

4 – Takvim yılına göre bitmiş veya bitecek olması gereken bazı hedeflere ulaşılması konusunda yeterince mesafe alınmış mıdır?

5 – Bakanlık, madde başlıklarında belirtilen konular üzerinde diğer kurumlar ile sağlıklı bir koordinasyon çalışması yapmış mıdır?

6 – Bakanlık raporunda hedeflenen esasların uygulanması konusunda harici kurumların faaliyetleri güncel olarak hedeflenen aşamaya gelmiş midir?

7 – Hedeflenen hususların uygulaması konusunda YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı ilgili okulların ( Turizm Meslek liseleri, Turizm Meslek Yüksek Okulları ) ders müfredatında gerekli değişiklikler yapmış mıdır?

8 – Raporda hedeflenen eğitim faaliyetleri, halen hazırda eğitim görmekte olan öğrencileri ilgilendiriyor izlenimi vermektedir. Buna göre, sektörde halen çalışan ve yeterli mesleki eğitimi olmayan personelin yeniden eğitilmesi konusunda bir faaliyet gerçekleştirilecek midir?

9 – Sivil toplum örgütleri ve meslek odaları, üzerlerine düşen sorumlulukları yeterince yerine getirecek faaliyetlerde bulunmuş mudur?

Raporu okuduktan sonra bu ve buna benzer sorular sizinde kafanızdan mutlaka geçecektir. Yukarıdaki soruların cevaplarını uzun bir zaman dilimi içerisinde hep beraber alacağız. Bize bunların en güzel cevaplarını Taksimde eğlence esnasında tacizde bulanan vatandaş, Ülke tanıtımına soyundurulan Sıvaslı Cindy lakaplı mankenimiz veya bulunduğunuz tatil köyündeki personelin hal ve hareketleri verecektir. Yazmak güzel ve kolay aslında, düşünceleri faal hale getirerek hayata geçirmek ise her zaman zor. Bunun için gerekli azim ve gayreti göstermek hepimizin görevi değil mi aslında.

Can Bekin – cbekin@gmail.comwww.canbekin.tr.gg

MAKALE Yorumları