Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

23.08.2014

Okunma Sayısı

11324

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Tarihimizde Ağustos Ay'ı

Bu ay önemli bir aydır, Türk tarihi açısından.

Mevsimin en sıcak, en yakıcı ayı olmasına rağmen,

Türk tarihinin temel çıkışları bu ayda olmuştur.

Bilinen tarihlerden başlıklar sıralayalım.

1- 26 Ağustos 1071'de Anadolu kapıları Türk'e açıldı. Zorlu bir savaştı. 40 bin kişilik gücü ile Alpaslan Romen Diyogenin 200 bin kişilik ordusunu yendi. Anadolu'nun  tapusunun alındığı Anadolu'nun vatan olmasını sağlayan önemli bir savaştır.

2- 26-30 Ağustos 1922  Başkumandanlık savaşı dır. Anadolu'nun bağrına kadar gelme cesareti gösteren Yunan palikaryalarına verilen tarihi bir derstir. Bu savaşla modern Türk devletinin temeli atılmıştır. Anadolu'muzda yapılan bu ilk ve son savaşları iyi algılamamız analiz etmemiz lazım. Helenizm ideali  Mego-idea adı altında Helen gençlerinin beyninde Anadolu hala Yunan toprağıdır.  Biz topraklarımızı kutsal belleyip aynı hassasiyeti gösterebiliyor muyuz? Yeni neslin,  Anadolu toprağını sevmesi  yönünde ne yaptık? Bu konuda lise müfredat programları  yetersiz.Anadolunun vatanımız olduğu bilincini, bu topraklarda yaşayanların beynine ve kalbine kazıyamazsak sonuç malumdur.

3- 1.nci Kosava 27 Ağustos 1389 1.nci Murat 'ın kazandığı savaş alanında şehit düştüğü savaş... Türklerin Avrupa'ya açılmasını sağlayan önemli bir savaştır.

4- Otlukbeli savaşı 11 Ağustos 1473'de Fatih Sultan Mehmet  ile Türk Hakanı Uzun Hasan arasında yapıldı.

5- Çaldıran meydan muhaberesi 23 Ağustos 1514'de Yavuz Sultan Selim 'le Şah İsmail arasında iki Türk Hakanının savaşıdır.

6- Mercidabık savaşı 24 Ağustos 1516 Yavuzla Türk asıllı Kölemen Sultanı Kansu Gavri arasında Kilist'e yapıldı.

7- Mohaç meydan muhaberesi 1526'da Kanuni Sultan Süleyman'ın bizzat yönettiği önemli bir meydan savaşıdır. Macar kralı yenilmiş , ordusu imha edilmiştir.

Büyük zaferlerin  Ağustos ayına denk gelmesinin sebebi, savaş hazırlıklarının ilk baharda başlaması ve sonbaharda sonlandırılması düşüncesiyle en uygun ay Ağustos ayıdır.... Tarihimizde Ağustos ayında çok önemli savaşlar kazanılmış olmasına rağmen, soyumuz bu savaşları şiir, edebiyat ,tiyatro' sahasına yansıtamamıştır. Buda, düşünen beyinlerde fakir olmamızın işareti olsa gerek.  Batı dünyasında büyük savaşlar edebiyat ve san'ata yansımıştır.Bu ana savaşların dışında Türk tarihinde Ağustosta yapılan onbir  adet daha büyük savaş vardır.

26 ve 30 Ağustos 1922 savaşını anlatan bir şiir;

                .... Ve bir gümüş ay yükseldi. yangınlıklar üstüne.

                Kuru dallar çiçek verdi.

                Çıkıp Kocatepeye Bozkurt misali

                Kemal Paşa yol gösterdi.

                Boz fırkalar uçar gibi geçti Bozkırdan.

                Toz duman Eskişehir-Dumlupınar

                Katmıştı  önüne  düşmanı Allah Allah.

                Mustafa Kemal'in askerleri... diye;

Şiire dökmüş     Nurettin Özyürek adlı şair.

Ağustos ayındaki Türk'ün

Zaferleri ,

Mehmet Akif , Yahya Kemal, Arif Nihat Asya, Abdulhak  Hamid, İbn Kemal, Baki, Edip Ayel, Hayali, Mithat Cemal Kuntay, Enis Behiç Koryürek, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Arif Hikmet Par, M.Necati Karaer, Behçet Kemal Çağlar gibi şairlerin şiirlerine konu edilmiştir.

Yine bir Ağustos ayında

10 Ağustos 2014 'te

Tarihte ilk defa Türk milleti

Cumhur başkanını seçti,

Geleceğe akıp giden zamanda

Ağustos aylarının hayırlara

Vesile olmasını diliyorum.

MAKALE Yorumları