Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
ERDOĞAN KAHYA
ANTALYANIN KAHYASI
mail_outline : erdogan.kahya@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

29.03.2019

Okunma Sayısı

1034

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Şu Mal Bildirimi Meselesi

Aslına bakarsanız okuma özürlü bir toplum olduğumuz için, neyi ne zaman yapacağımızı, konuşup konuşmayacağımızı, hata yapıp yapmadığımızı bilemiyoruz. Çünkü; biz hata yapmayız, her şeyi de iyi biliriz… İkincisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Yasalarla yönetilen bir Hukuk Devleti olduğunu da yönetenlerimiz dahil bazen unutuyoruz.

Hani demişti ya bir dönemin Cumhurbaşkanı:

Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz

Olur mu, olmaz mı bilinmez ama; koca Cumhurbaşkanı Anayasa’yı delerse, memurum da işini bilir…

***

Gündemimizde Belediye Başkan adaylarının Mal Bildirimi meselesi var. Cumhur İttifakı adayı Menderes Türel, eşi ve kendisine ait taşınır, taşınmaz mallarla ilgili beyanda bulundu. Ve ardından rakibi Millet İttifakı adayı Muhittin Böcek’i de mal beyanında bulunmaya çağırdı.  Böcek’den yanıt gecikmedi, oda kendisinin Mal Beyanının İçişleri Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlıkta bulunduğunu söyledi.

Hangi beyanı kastetti bilmiyorum ama, herhalde Konyaaltı Belediye Başkanlığı görevine seçildikten sonra yasal olarak vermesi gerekli olan beyannameyi, söylüyor. Yani 5 yıl önceki beyannameyi… Belki de yenilemiştir o da meçhul, çünkü açıklamasında bu husus da yok.

Yasa ne diyor?

Bu konu ile ilgili halen yürürlükte olan bir yasamız var.  Tam adıyla; 3628 Sayılı, 1990 yılında yürürlüğe girmiş. Sanki daha önceden rüşvet ve yolsuzluk yok mu  “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu”

Kanunda 1. Madde amaç, 2. Madde ise kimlerin mal beyanında bulunması gerektiğini söylüyor:

Amaç

Madde 1 – Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların Mal

Bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektir.

Mal bildiriminde bulunacaklar

Madde 2 – a) Her tür seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ile Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumunun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğünde, Türkiye Kızılay Derneğinin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

d) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönetim kurulun üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,

e) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar

***

Bu durumda Pazar günü seçilecek tüm belediye başkanlarının mal bildiriminde bulunması yasa gereği ve zorunlu. Üstelik bu beyanlar hem kendisi, hem de 1. Derecede yakınları ve eşi için de geçerli.

Türel erken davranıp, yasanın gereğini erken yerine getirdi. Bu bir de şu anlama geliyor;  “Mal beyanını sadece mülki amir değil, seçimle iş başına gelenlerin neyi olup olmadığını onlara oy verecek halk da bilmeli”

Göreve seçildikten sonra zaten mal bildiriminde bulunacak olan Başkanlar, bu görevlerini yerine getirmezlerse yasada cezai müeyyidesi de var.  Bu nedenlerle, ister yasal olsun, ister olmasın halkımız bu konulardaki hassasiyet nedeniyle tüm adayların mal bildiriminde bulunmalarını, görevlerinden ayrılırken de aradaki değişimleri, görmek, bilmek ister. Mal bildiriminde bulunmaktan kaçış mümkün değilse, ha bugün ha yarın ne fark eder?..

***

Dün bu köşede kaleme aldığım

İcra dairelerinin el koyarak yediemin depolarına teslim ettiği, araç mezarlıkları yazısı çok tepki aldı. Birçok okurum, “Biz bu kadar zengin bir toplum muyuz?” dişyerek dert yandıu. Süleyman Çevik adlı bir okurum da bu mezarlıklardan birinden fotoğraf göndermiş. Durumun vehametini fotoğrafa bakınca anlayacaksınız.

 

 

MAKALE Yorumları