Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
SİBEL ÖZEL
BENCE
mail_outline : ozel.sibel63@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

12.06.2019

Okunma Sayısı

1252

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Sınav

 

Umarım erken bir yazı olarak kalmaz bu yazım. Umarım hayal kırıklığı olarak yaşanmaz dökülen satırlar. Onca kaotik ve sıkıntılı sürecin ardından bir sınav verilecek yakınlarda. Tam da kuruluş ilkelerindeki tanıma uygun ve yakışan şekilde.

 

İlki başarı ile sonuçlanamayan demokrasi sınavının ikincisinin demokratik bir ortam oluşturularak sonuçlandırılmaya çalışılması demokrasi adına önemli bir adım olacak benim baktığım yerden. Bu pratik gerçekleştiği takdirde ise uzunca bir zamandır bir ilk gerçekleştirilerek şeytanın bacağı kırılmış olacak nihayet. İstanbul büyük şehir belediye başkanı adaylarının seçimlerinden bahsediyorum tabi ki. Esasen halka hizmet demek olan belediyecilik, bambaşka bir kılığa büründürülerek hem maksadı hem de  içeriği hiç  istenmeyen bir şekle büründürüldü büründürülmesine ancak direkten döndürülmesini bir aşama olarak kabul etmenin de, ite-kaka da olsakötünün içinden çıkan bir iyilik hali olarak değerlendirilmesi çok da yanlış olmaz zannımca.

 

(.) DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ;

1-Yasalara uyma zorunluluğu,

Demokrasilerde hiç kimse yasaların üzerinde değildir.

2- Eşitlik,

Demokrasilerde ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin herkes eşittir ve tüm insanlara aynı düzeyde eşit değer verilir.

3- Aktif Katılım,

Demokratik bir yönetimin temel göstergelerinden biri de vatandaşların yönetim sürecine aktif katılımıdır. Aktif katılım ise demokrasinin gelişmesi için en önemli unsurlardan birisidir.

4- Seçim,

Demokrasi, halkın yöneticilerini belirli aralıklarla, özgür ve adil bir seçimle seçmesini gerektirir. Tam da bu sebeple genel, eşit ve gizli oy ilkelerine dayanması gerekir.

5- Çok partili sistem,

Demokrasilerde ülke halkı, yönetimde söz sahibi olmak için seçimler aracılığıyla temsilcilerini seçer. Farklı görüşteki kişiler temsilci olarak seçilmek için siyasi görüşlerini seçmenlere anlatmak ve taraftar toplamak amacıyla siyasi partiler oluşturabilirler.

6- Çoğunluğun yönetimi,

Demokrasinin temel ilkelerinden biri de çoğunluğun yönetimini kabul etmektir.Muhalefette kalan partiler ise yönetimin politikalarını eleştirerek demokratik işleyişe katkıda bulunurlar.

7- Çoğulculuk,

Demokratik toplumlarda çoğunluğun, azınlığın haklarını koruması gerekir. Çoğunluğun gücüne ve azınlığın haklarına saygı duyulmuyorsa orada demokrasi yok demektir.

8- Hesap verebilirlik,

Demokrasilerde seçilmiş ve atanmış görevliler halka karşı sorumludurlar. Görevlerini halkın istekleri doğrultusunda oluşturulan yasa ve kurallara göre yerine getirirler. Bir diğer hesap verme mekanizması ise, yasal ve idari hesap verme yoludur.

9- Şeffaflık,

Demokrasilerde yönetimin şeffaf olması gerekir.Şeffaf yönetimler aldığı kararlardan hakın haberdar olması için çeşitli yöntemler bulmak zorunudadırlar.

10- Anayasal Güvence,

İnsanlar devredilemez hakları ile doğarlar. Bu nedenle demokratik yönetimlerin insan haklarını koruma altına alması gerekir.

11- Güçler ayrılığı

Demokratik bir yönetimde bulunması gereken özelliklerden birisi de yasama, yürütme ve yargı görevlerinin birbirine karşı bağımsız organlar tarafından yürütülmesidir.

12- Laiklik,

Demokratik bir sistemde kişilerin vicdan, dini inanç ve kanaat özgürlüğünü teminat altına alması beklenir. Devlet, tüm inançlara eeşit mesafede durur.

13- Sivil Toplum

Sivil toplum, demokratik katılımı sağlama, toplumun ihtiyaç ve taleplerini ifade etme, toplumun sosyal sorumluluk seviyesini yükseltme, demokratik değerlerin toplum ve yönetim düzeyinde yaygınlaşmasını sağlama gibi misyonlara sahiptir.

 

16 Haziran günü iki adayın İstanbul’u ve sorunlarını konuşacakları yayın arifesi ve devamındaki yinelenen seçimlerde bir demokrasi sınavı veriliyor olması gözle gözükmektedir.

Umarım ülkem demokrasi sınavından bu kez başarı ile çıkar.

HAYDİ ÜLKEM DÖN YÜZÜNÜ AYDINLIĞA !

 

Sağlıcakla..

 

 

 

MAKALE Yorumları