Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
ABDULLAH YALÇIN
GÜNDEM
mail_outline : 07abdullah@mynet.com
Dinle

Yayın Tarihi

23.12.2017

Okunma Sayısı

670

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Sahiller ücretli olamaz

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Menderes Türel talihsiz bir açıklama yapmış ve demiş ki, “Konyaaltı sahilinin yüzde 90’nı ücretsiz olacak, yüzde 10’u ücretli olacak.”

Sahiller devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

Maliye Bakanlığı (Hazine) ile Büyükşehir Belediyesi arasında Konyaaltı Sahili’nin tahsisi için yapılan protokol, kıyı kenar çizgisinden sonraki alanla ilgilidir. Kesinlikle kumsal tahsisi söz konusu olamaz. Kaldı ki kumsal üzerinde ticaret yapmak da Kıyı Kanunu ve Kıyı Yönetmeliği’ne de aykırıdır.

Kıyı kenar çizgisinden sonra vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde 150 metre arayla 6 m2’yi geçmeyen büfeler, soyunma kabinleri, duşlar ve tuvaletler yapılabilir.

Başkan Türel’in “Sahilin yüzde 10’u ücretli olacak” şeklindeki talihsiz açıklaması zannedersem kumsalda şezlong ve şemsiye kiralanmasına yönelik.

Sahilde şezlong ve şemsiye kiralanarak ticaret yapılması konusunda birden çok yargı kararı bulunuyor.

*****

Danıştay 6. Dairesi’nin 1998/865 E., 1999/1147 K. sayılı kararında;

“Kıyıdan yararlanma hakkını düzenleyen Anayasa'nın 43. maddesine göre, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kıyılar, özel mülkiyete konu olamazlar. Doğasına uygun olarak, genellik, eşitlik ve serbestlik ilkeleri gereği herkesin ortak kullanımına açık bulunmalıdırlar ve bunlardan yararlanma, ancak kıyının herkese açık olması ile mümkün olabilir. Kıyıların ortak kullanımını düzenlemek, yararlanmaya ilişkin karar ve önlemleri almak kamuya ait bir yetkinin kullanılmasıyla olanaklıdır. Nitekim Medeni Kanun'un 715. maddesine göre kıyılar, sahipsiz mal olarak kabul edilen yerlerdendir ve devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Diğer bir anlatımla, sahipsiz mallar, doğal nitelikleri gereği özel mülkiyete elverişli olmayan kamu mallarıdır (AYM, E.1990/23, K.1991/29, K.T. 18/9/1991). Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek olmaksızın doğrudan doğruya herkesin serbestçe yararlanmasına sunulmuş sahipsiz kamu mallarıdır. Kıyıdan yararlanma hakkı Anayasa’nın 43. maddesinde düzenlenmiş olmakla beraber, niteliği bakımından medeni bir hak özelliği taşımamaktadır.”

*****

Bundan 10 yıl önce de Antalya 2’nci İdare Mahkemesi 22 Kasım 2007 tarih ve E: 2007/384, K: 2007/1765 sayalı kararında; Kemer İlçesi Göynük Mahallesi’nde otellerin sahili şezlong ve şemsiyelerle işgal edemeyeceğini, çünkü sahillerin tamamının halka açık olduğuna karar vererek, sahilin şezlong ve şemsiyelerle işgal edilemeyeceğinin altını çizmişti.

Danıştay 10. Dairesi de 27 Aralık 2011 tarih ve E: 2008/1927, K: 2011/5995 sayılı kararı ile yapılan temyiz başvurusunu reddetmiştir.

*****

Anayasa Mahkemesi Üyeleri Osman Alifeyyaz Paksüt ve Engin Yıldırım’ın 25 Şubat 2015 tarihli kararda şu ifadelere yer vermiştir:

“Kıyılardan yararlanma, Anayasa’nın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” başlıklı üçüncü bölümünde düzenlenmiştir. Kıyılardan yararlanma, bir hak şeklinde düzenlenmiş olmaktan ziyade, kıyıların statüsü ve kıyılardan yararlanmanın esasları konusunda yasa koyucuya sınırlamalar getirmiştir. Buna göre, ‘kıyılardan yararlanma hakkı’ ancak Anayasa’daki temel haklarla birlikte ve temel hakların kullanımının pratikte anlam kazanması suretiyle değerlendirilebilecek, genel hak ve özgürlükler kapsamında bir olgudur.”

*****

Yargı kararlarında da görüldüğü üzere, hiçbir sahilde ister belediye ister özel firma, şezlong ve şemsiye kiralayarak ticaret yapamaz. Öyle restoran, kafeterya gibi üniteler yapılamaz.

Başkan Türel, “İş başa düştü” diyerek Konyaaltı sahilinin düzenlemesini belediye şirketi ANTEPE A.Ş aracılığı ile yaptırıyor. Başkan Türel, açıklamasında da 150 milyon lira harcanacağını söylüyor ve bu paranın karşılığını almak için de eğer sahilde Kıyı Kanunu ve Kıyı Yönetmeliği’ne aykırı olarak ve yargı kararlarını yok sayarak sahilde ticaret yapılmasına göz yumar ise hata yapmış olur.

Bırakın sahilin yüzde 10’nun ücretli olmasını, yüzde 1’nin bile ücretli olması düşünülemez.

MAKALE Yorumları