Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

13.03.2017

Okunma Sayısı

1676

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Referandumda Neden Hayır' (4)

8. MADDE

 

Mevcut Anayasamızın "cumhurbaşkanının görev ve yetkilerine" ilişkin maddede değişiklik yapılıyor ve cumhurbaşkanına, "devlet başkanı" sıfatı ve yürütmenin (başbakanlık)  başı yetkisi veriliyor.

 

SORGULAMA: Bu madde ve diğer maddelerin getirdiği hükümlere göre Türkiye bir rejim değişikliğine gidiyor. Bu değişim 3-5 aylık ya da senelik değil, on yıllar sürecek bir "darbe" hareketidir.

TEK ADAM hem cumhurbaşkanı, hem devlet başkanı, hem başbakan, hem parti genel başkanı sıfatlarını, yetkilerini taşıyacak. Bakanlar kurulunu belirleyecek, atayacak ve yürütecek. Tüm mahkemeler onun seçtiği insanlara atanacak. Yani yasama, yargı ve yürütme tek kişiye devredilecek. TBMM sadece sembolik -passif- olarak kalacak. KUVVETLER AYRILIĞI OLMAYACAK!

Bu maddeye göre, cumhurbaşkanı, "devlet başkanı" sıfatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecekmiş! Anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlayacakmış!

***

Devlet geleneğimizde ne padişahlık dönemlerinde, ne hakanlık dönemlerinde ne de kağanlık dönemlerinde tüm yetkileri kendinde toplayan "TEK ADAM" ile idare edilme fikri ve eylemi yoktur. Cumhuriyetle demokrasinin ileri hamlesi gerçekleştirildi.

Osmanlı padişahlarında, dahası peygamber Hz. Muhammed'de bile olmayan yetkiler veriliyor bu değişikliklerle.

Kime mi?

Cumhurun başı olan zata, bu unvan herhalde az gelmiş ya da yetersiz kalmış olmalı ki, çok muhterem (!) TBMM'in bazı vekilleri bir de "başkan" sıfatını yakıştırmışlar. TEK ADAM unvanlara, sıfatlara bir türlü "doymuyor."

***

1876'dan beri demokrasiye geçme yolunda sarf edilen tüm emekler, değişimler, mücadeleler, hamleler "ters yüz" edilerek "diktatör yaratma" eğilimine yönelmiş olmanın acısını ve endişesini taşıma bahtsızlığını yaşıyorum. Kuvvetler ayrılığı olmadan demokrasi asla olmaz.

***

Sonuç olarak; Bir kişi bütün yetkileri kendisinde toplayacak, aynı zamanda siyasi partinin de genel başkanı olacak, hem cumhurbaşkanı, hem başkan, hem bakanlar başı olacak!

Bu TEK ADAM  güya "Türk milletinin birliğini temsil edecek!" öyle mi?

"Devletin organlarını uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlayacak!" öyle mi?

Güldürmeyin beni diyeceğim geliyor, ama diyemiyorum, başka şey söylemeliyim en hafiften "aklımızla alay ediyorlar!"

Sonuç, "HAYIR"...

***

9. MADDE

 

Bu maddenin getirdiği hükümler, Cumhurbaşkanı-Başkan (-Yürütmenin Başı- Parti Genel Başkanı aynı zamanda) suç işlediği takdirde soruşturmanın nasıl ve ne şekilde açılması hakkında değişiklik içeriyor.

***

SORGULAMA: Diyelim ki TEK ADAM Terör örgütüyle mücadele değil pazarlık yaptı ya da terörist ile görüştü, yolsuzluk yaptı, ya da devlet aleyhine suç işledi, ya da milli menfaatlere aykırı söylem ve eylemlerde bulundu, ya da cumhuriyet kazanımlarına karşı çıktı, ya da Ülkeyi hırs ve kaprislerinin uğruna savaşa soktu, vs.. vs..!..

TBMM'de soruşturma açılabilmesi için (daha doğrusu açılmasını imkânsız kılmak için) TBMM üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 301 vekilin imza atarak önerge vermeleri gerekiyor.

***

Kabul edelim ki böyle bir önerge verildi. Öneri yapmak ayrı rakam, soruşturmasına karar vermek için ayrı rakam gereklidir. Örneğin, soruşturmanın açılabilmesi için TBMM üye tam sayısını 3/5 nin soruşturmanın açılmasını isteyip oy kullanması gerekiyor. Yani 360 vekilin olumlu oy kullanması gerekir. Bu mümkün mü?

***

Soru: Cumhurbaşkanı, Başkan, (XX) siyasi partisinden seçilecek vekillerin kimler olacağına kim karar verecek?

Cumhurbaşkanı, Başkan, siyasi parti genel başkanı verecek! Yani TEK ADAM... Şimdi elinizi vicdanınıza koyun, bu vekiller, veli nimeti olan Cumhurbaşkanı, Başkan , siyasi parti genel başkanı, bakanlar kurulu başkanı aleyhinde oy kullanır mı?

Sonuç olara; bunun anlamı şudur, Cumhurun başı ve devletin Başı, partinin başı, bakanların başı olan TEK ADAM için zırhtan daha güçlü anayasal bir koruma getirilmektedir.

Bu madde bir kandırma ve aldatmadır.

Milletin aklıyla alay etmek demektir.

TEK ADAM vatana ihanet suçunu da kapsayacak şekilde korumaya alınıyor. Her türlü suçu işleyebilir.

Sonuç olarak bu maddeye göre soruşturulamaz, hakkında işlem yapılamaz!

Zıhtan, çelikten "anayasal koruma" sağlanmıştır.

sonuç, "HAYIR"...

MAKALE Yorumları