Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
SİBEL ÖZEL
BENCE
mail_outline : ozel.sibel63@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

03.07.2016

Okunma Sayısı

3046

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Pop-Op

Popülist ve oportünist  yaklaşımlar aşağı yukarı birbirlerine benzeyen anlayışlar olup, özü itibarı ile biri günü birlik  diğeri en âlâsından(!) fırsatcılık  demektir malumumuz. Her ikisi de köksüz, temelsiz, sürdürülebilir olmayan geçici, kişi ve  keyfiyeti  temelli tutumlardır.

Oysa insan; Kesin kes toplumsal bir canlıdır. Tam da bu nedenle  toplumlar da canlıdır. Bu demektir ki.. birbirini hem etkileyip hem de belirleyebilmektedirler.

Hal böyle iken;

Nihayet ortaçağ karanlığına sürüklenmeye çalışıldığımız süreçte, kendi kültürümüzü yaşadığımız topraklarda, Atatürk Cumhuriyet’inin yaklaşık yüz yıllık  demokratik, lâik, sosyal, hukuk devleti olma pratiğinde eleştirilmesi gereken,

- Birey midir?

- Toplum mudur?

- O toplumun bireylerinden oluşan milletin vekilleri midir?

Yok yoksa çözümsüzlük olarak yaşanan sorunsallar;  Tam da kişilerinin bağımsız bireyler olamadığı toplumumuzda, bireyin kendi derdinde vekillerinin de kendi dertlerinde(!) olmasında mı yatmaktadır?

Diğer bir yandan; İç mihraklar mıdır, dış güçler midir, örtüşen çıkarlar mıdır, v.s, v.s..

İyi de, İNSAN BUNUN NERESİNDE!

Bunlar pek eski sorulardır ve cevapları  kendi çağında, çağının nesnel koşullarınca cevaplanmaya çalışılmıştır. Ancak en geniş kitlelerde hâlâ ilgi uyandıramamaktadır hey hat! Hal böyle olunca da kitlelerin popülist sancılarda ve/veya oportünist kaypaklıklarda yüzmesi kaçınılmaz olmaktadır maalesef.

Bitirirken,  demem o ki;

Bu kolaycı, duyum üzere, bilgi toplamadan, anlamaya çalışıp, düşünüp-sorgulamayan pek rahat olup bir yandan da yanılma ya/ya da yanıltma ihtimali kuvvetli köksüz, temelsiz ve dahî mesnetsiz keyfi tutum  sandık vasıtası ile çoğunluk  çarpıtılıp üstelik kader olarak da burnumuza dayatılmakta.

Demiyorlar mı tam da bugünlerde pişkin, pişkin,  “kitle böyle istiyor”

- Derler tabii..

Sağlıcakla..

MAKALE Yorumları