Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

27.09.2019

Okunma Sayısı

1704

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Planlı, Plansızlık!..

Özellikle Sanayi Devrimi ile birlikte, üretimde olduğu gibi tüketimde de insanların gereksinimleri çeşitlenmiş ve artmıştır.

--Kişi, Aile, topluluk, Toplum ve Milletlerin de kendi geleceklerini planlamaları gerekmiştir.

--Burada genel politikaları Devletler belirlerken, Devletleri de yöneten Hükümetler olduğundan, gelecek ile ilgili olarak kişiden millete kadar olan her sosyal katmanı ilgilendiren KALKINMA PLANLARI ÖNEMLİDİR.

--Bir işi yapmak önemli değildir. Onu, bir süreç içerisinde sebep(gerekçe) ve sonuç(üretim) ları ile izlemek önemlidir.

--Yaşamda rastlantıların önemi ve yeri yoktur. Yaşamda elbette ki rastlantılar olabilir ama bu yaşamı planlamamızı engellemez. Yaşam, rastlantılara bırakılmayacak kadar değerlidir.

--O yüzden, özellikle 20 yy'dan sonra, her şey daha düzenli, sebep ve sonuçları ile birlikte ölçülebilir hale gelmiştir.

--Bu 21. yy'da ise, daha da önem kazanmış, hiç de öyle rastlantılara bırakılmayacak kadar önemli hale gelmiştir. Dahası, bu planlamalar bırakın önümüzde ki birkaç yılı onlu, yüzlü yılları bile kapsar hel gelmiştir.

--O yüzden, kişisel olarak da, toplumsal olarak da planlama önem kazanmıştır. Hele bu Devletler gibi devasa organizasyonlar için ise olmazsa olmazdır.

--En azından bu yazıyı okuyan kişiler için söyleyeyim, çoğu kişi bir sebep ile ilişkide olduğu şirket, kişi gibi kuramsal yapı ve tavırların bir planlarının olduğunu görür, bilir ya da duyar.

--O yüzden, kişiler için de önemlidir ama Devlet gibi kurumsal yapıların Planlamaları çok önemlidir.

--Çok sıradanmış gibi görünse de, herkesi bir şekillide ilgilendirir.

--Her ne kadar mirasını devraldığı Devletlerin gerek zaman gerekse de yapıları gereği öyle bir planlama geleneği bulunmasa da, yüz yıllık geçmişi olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, çağdaş dünyada her şeyini planlamak durumundadır.

--Oysa çoğu kişi unutmadı ise güzel sözler ile analım ama 1960 sonrası CHP'nin planlı kalkınma önerisine sayın Süleyman Demirel'in verdiği yanıt bir espriden öteye geçmez de "Bize plan değil, pilav lazım" sözleri hala kulaklardadır.

--Oysa kendisi bile kurduğu hükümetler için ilk kalkınma planlarını hazırlamak zorunda kalmıştır.

--Son zamanlarda da Devlet katında planlar yapılmaktadır elbet. Ama sonuçlarına bakılınca, sadece kâğıt üstünde kaldığını görüyoruz.

--Oysa kalkınmak, gelişmek için artık günümüz dünyasında gerçekçi gelecek planlarında gereksinim vardır.

--Önceleri DEVLETİN, "DEVLET PLANMA TEŞKİLATI" diye bir örgütü vardı ve Ülkenin geleceği için ekonomiden sosyal yaşama kadar her şeyi planlardı.

--Ya şimdi. Şimdi de var da, geçmişte Demirel'in PLANLAMA için söylediği ama yapmadığı sözler var iken, günümüzde, azgın Kapitalist sistemin sömürü çarkı daha da azgın işlesin diye, "BIRKANIZ YAPSINLAR, BIRAKINIZ ETSİNLER" mantığı ile sistem planlanmıştır maalesef.

--Evet bir planlama vardır ama, o da planlamamadır.

--Çünkü, plansız ortamlar ve süreçler, fırsatçılar için bulunmaz dönemlerdir. Gelişme ve kalkınmanın yavaşladığı, halkın refahının düştüğü dönemlerdir.

--Her ne kadar Devletin tüm kurum ve kuruluşlarının bir STRATEJİK PLANLARI olsa da, kâğıt üzerinde ve gerçekçi değildir maalesef.

--Bunun sonuçları mı, biz yurttaşlar için plansız ve programsız, ama ulusal ve uluslararası çıkar çevreleri için planlı bir dönem olup, ülkenin ulusal kaynaklar ile üretilmiş bütün kaynakları yok ve talan edilmiştir.

--Sizler, Tv dizileri, günlük facebook ve sanal dünya maceraları ile eğlenirken, birleri size "cambaza bak" derken, malı alıp götürdü. Planlı, plansız bir dönemde.

--İnanmıyor musunuz, yazının devamını bir okuyup sadece o dönemleri bir gözlerinizin önüne getirin.

--Bir ülke, Gelecek mahvedilirken neler yaptığımızı bir düşünsek mi?. Bari kalanını kurtarmak, yeni bir gelecek kurmak için:

 

PLAN NEDİR:"Plan, hedeflenen bir amaca ulaşılmak için, hazırlanacak bilgi ve aşamalarından oluşan dokümandır. Ne ne zaman, niçin ve nasıl yapılacağını gösteren bir taslaktır. İş yapılmadan önce hazırlanır ve bitiminde sonuçları kontrol edilir.

--Onbirinci Kalkınma Planı (2019-2023)

--Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)

--Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)

--Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)

--Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000)

--Altıncı Beş Yılllık Kalkınma Planı (1990-1994)

--Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1985-1989)

--Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)

--Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1973-1977)

--İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)

--Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1963-1967)

MAKALE Yorumları