Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

12.09.2014

Okunma Sayısı

10658

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Osmanlıda Rüşvet

Rüşvet; alın teri dökmeden edilen para,

Yaptırılan işte sağlanan yasa dışı kolaylığa

Ödenen bedeldir.

Toplumların sosyal hastalığıdır.

Tüm dinlerde yasaklanmış olsa da,

İlk rüşvet Tapınak Rahiplerince Sümerlerde  alınmıştır.

Tarihte.

Roma'da hukuka bağlanmış

Rüşvet alan bir hakim halkın gözü önünde

İdam edilmiştir.

Ekonomik ve sosyal gelişimini tamamlamamış

Toplumlarda sıkça görülen marazi bir yapıdır.

Osmanlı toplumunda, Mehmet Nesri yazdığı

Kitab-ı Cihannüma adlı eserinde,

Bizans tekfurunun kızı Nilüfer hatunla evli

Orhan Bey, zamanında rüşvetin görüldüğünü yazar.

Bursa kadısı Candarlı Kara Halil paşa,

Orduya alınan askeri sınıfları belirlerken rüşvet almıştır.

                                                               1.cilt.S.155

Kanuni devrinde devletin bütün kademelerinde

Rüşvet görülür.

16 yüzyılın ikinci yarısından itibaren toplumu sarar.

Yazarı bilinmeyen kitab-ı müstetab adlı eserin

Konusu o devirde alınan rüşvetlerin belgeleridir.

17 yüzyılda Katip Çelebi'de , devlet düzeninin

Bozulmasını artan rüşvete bağlar.

Kadılıklar, sancak beylikleri, beyler beylikleri

Defterdarlıklar rüşvetle satılmıştır.

Dolayısı ile ehliyetsiz kişiler, devleti yönetir olmuşlardır.

Şimdi Polis Koleji sınavları çalınmadı mı?

Hırsızlıkla Kolejler bitirilip müdür vs. olunmadı mı ?

Bu müdürler siyasete alet olup

Paşaların bilgisayarlarına

Girip sahte belge yüklemediler mi?

Bunu da milliyet ve din adına yaptılar.

Hep böyle olmuştur

Tarihte

Zaten.

Bu hayasızlıkları içine sindiren toplumun

Veya siyasi yapının şikayete hakkı yoktur.

Rüşvetle Kadı olanlar,Kadıasker olanlar,

Halka kan kusturmuş,devletine küstürmüştür.

Şimdide  polis koleji

Sınav sorularını çalıp,

Koleje girip müdür olanların

Rezaletine

Bakın...

 Mete Han'dan buyana akıp gelen,

Türk devlet geleneği bozulmuştur.

Toplum acı çeker hale gelmiştir.

Artık 18.yüzyılda Kadıya rüşvet vermeden

Halklı olmak mümkün değildir.

Hani anlatılır.

Halkın dilinde,

Padişahın oğlu eşekle cima  ederken

Yakalanmış.

"Eşek sahibi Kadıya şikayetçi olmuş.

Kadı olayı dinlemiş,

Padişahın oğlunu koruyacak,

Kadı,

Ettiyse üttüyse

Semerinden tuttuysa

Şifa niyetine

Beraat'ın

Karar verildi"

Rüşvetle haksız, haklı olabiliyordu.

Ziya paşa der  ya;

"Kadı Şikayetçi –Mübaşir Şahit

Böyle mahkemenin hayr umulur mu.Adaletinden".

 

17.18 yüzyıl Osmanlı insanı,

Kadılardan adalet beklemez olmuştur.

Liyaketli adamlar devlet idaresinden

Uzaklaştırılmışlar.

Devlete bürokrat yetiştiren Enderun bozulmuştur.

Medreselere Kadızadelerin taasubu hakim olmuştur.

Toplum çürümüştür.

Kanuni dönemi çürümenin başlangıcıdır.

Vezir-i azam olarak görev yapan

İbrahim Paşa ,Lütfi Paşa,Kara Ahmet Paşa

 Rüstem Paşa  zamanlarında rüşvet

Olağan hale gelmiştir.

Rüstem Paşa rüşveti Osmanlıya sistematik olarak

Sokmuştur.

Kanuninin damadıdır.

1500 yılı doğumlu , Saray Bosnalı bir domuz çobanın

Oğludur.

Osmanlı sarayına köle olarak satılmıştır.

O'nunla Osmanlıda iyilik ruhu bozulmuştur.

Şair ve Sanatçılardan hoşlanmayan bir adamdır.

On dört buçuk yıl Osmanlıya Sadrazamlık yapmış,

Osmanlı toplum yapısını çürütmüştür.

Hürrem sultanın korumasında yükselmiştir.

İkisi de Türk değildir.Çaldıkları paralarla

Vakıflar kurdurmuşlardır.

DEVASA...

Rüstem paşa devlet arazilerini,

Önce özelleştirip,

Sonra evladiyelik Vakıflar haline getirmiştir.

Vakıf kılıfıyla devleti soymuştur.

Yabancı devletlerle yaptığı anlaşmalarda

Osmanlı aleyhine maddeleri onaylayarak

Rüşvet almıştır.

Mesela: 1541yılında Venedikliler savaş tazminatı olarak

Ödedikleri 100 bin Duka'nın yanısıra, Lütfi Paşa ve

Rüstem Paşaya 15 bin duka altın hediye göndermişlerdi.

Erhan Afyoncu' ya göre Rüstem paşa öldüğü zaman

12 milyon altın değerinde mülk bırakmıştır.

Resmi olarak yıllık 3 milyon akçe geliri olan

Birinin 33 yılda 99 milyon akçe geliri olabilir.

Öldüğünde 100 milyar akçesi 780 bin altını vardı.

Vakıf eserleri bu hesaba dahil değil.

Yaptırdığı Vakıf eserleriyle göz boyuyordu.

Rüşvet mikrobu tedavi edilemedi.

Rüstem sonrası artarak devam etti.

Halk fakirleşti.Dini yobazlık arttı.

Toplum içe kapandı.

Yapılan Tanzimat -Islahat-Meşrutiyet

İyileştirmeleri çürümeyi önleyemedi.

Beklenen sonuç

Osmanlı çöktü.

Rüşvet ve haksız kazançtan

Toplumlar karlı çıkmamıştır.

Tarih denen

ZAMANDA.

MAKALE Yorumları