Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
GÜNSEL DİLMEN BİLİCİ
ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ
mail_outline : gun.dilmen@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

12.07.2017

Okunma Sayısı

4144

Makaleyi Paylaş

Orijinal Yoga Sistemi Nedir'

Sevgili cesur okur;

Büyük Üstad der ki; bilgi edinmek için zihnimizde, içimizde, kalbimizde yer açmalıyız. Yargılamak sınırlamak demektir. Eğer yargılıyorsak bilgi edinemiyoruz demektir. Önyargısız bir gözlemci olabilmek bugünden yarına gerçekleşmiyor ama imkânsız da değil. Bu yazımızda “Orijinal Yoga Sistemi nedir?” sorusunun yanıtını bulacaksınız.

Orijinal Yoga Sistemi Maha-Yoga olarak adlandırılır.  Maha kelimesi Sanskritçe “büyük” veya “en yüksek” demektir. Böylece Yoga edebiyatında Orijinal Yoga Sistemi büyük veya üstün Yoga anlamına gelir. Yoga orijinal şekilde uygulandığında insan organizmasının tüm yönleri olumlu şekilde etkilenir ve gelişir.

Orijinal Yoga Sistemi, her bölümünde yüzbinlerce teknik olan sekiz aşamadan oluşur ve kontrol işlemine dayanır.

Birinci aşama, Yama yani evrensel eylem kontrolüdür. Orijinal Yoga Sistemi’ne göre Yama kendi hayatını yönetmek, davranışlarını kontrol etmek, kendini tutmak demektir. Bu prensip ile birey daha bilinçli davranır, olaylara bilinçsizce tepki vermez, insanlarla ilişkilerini bilinçli bir şekilde kurar. Eğer kişi etrafındaki insanlara düşmanca davranır, kavga eder, nefret ve öfke duyarsa içine dönemez. Dış dünyada yaşanan rahatsızlıklar içsel yolculuğu engeller. Bilinçli, güzel ve sevgi dolu ilişkiler içsel yolculuğa yardımcı olur.  Yama aşamasında zamana ve mekâna göre değişmeyen on temel evrensel prensip vardır. Bunlar; şiddet kontrolü, yalan kontrolü, sahiplenme kontrolü, cinsel enerji kontrolü, biriktirme kontrolü, nefret kontrolü, kızgınlık kontrolü, güçsüzlük kontrolü, aşırılık kontrolü ve yanlışlık kontrolüdür. Bu prensiplerin uygulanması ile negatif enerji atılmakta, enerji kanalları arınmakta, bedende enerji toplanmakta ve biriken enerji fiziksel sağlığı ve kişisel gelişimi sağlamaktadır (Meraklısına: Yama ve Niyama prensiplerinin her biri ayrı bir yazımızın konuğu olacaktır).

İkinci aşama, Niyama yani kişisel eylem kontrolüdür. Bu aşamada insan hayatının kişisel eylem yönü geliştirilmektedir. Temizlik (kirlilik kontrolü), yetinme (açgözlülük kontrolü), soyutlanma (fazlalık kontrolü), eğitim (cehalet kontrolü), Mutlak Varlık’ı algılama (algı kontrolü), sadakat (bağlılık kontrolü), hayırseverlik (bencillik kontrolü), alçakgönüllülük (gurur kontrolü), analiz (düşünce kontrolü), yemin (değişkenlik kontrolü) kişisel eylem prensipleridir. Bu prensipleri uygulayarak birey, yaşam enerjisini güçlendirmekte, bu enerjiyi yönlendirme yetisini geliştirmekte; dengeli ve sağlıklı bir yaşama kavuşmaktadır. 

Evrensel eylem kontrolü (negatiflerden arınma) ve kişisel eylem kontrolü (pozitifleri güçlendirme) ile birey duygularını, düşüncelerini, eylemlerini denetim altına alır. Bu denetim ve kontrol işlemi doğal bir şekilde gelişir, duygular ve düşünceler bastırılmaz. İnsan duygularını, düşüncelerini ve eylemlerini sadece analiz ederek, kendine baskı uygulamadan kontrol sağlamaya çalışır. Yoga yolunda birey, negatifliklerden kurtularak pozitif niteliklerini güçlendirmelidir.

Orijinal Yoga Sistemi’nin üçüncü aşaması  “duruş” anlamına gelen Asana’dır. Asana, bireyin bedensel ve zihinsel olarak metin, sakin, sessiz ve rahat kalabilmesi için gereken yaşam hali demektir. Yoga duruşlarının düzenli uygulanması fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlığı desteklemektedir. Duruşlar uygulanırken solunum sayesinde beden ve zihin arasında uyum sağlanmakta;  zihin, beden ve nefes alışverişleri birbirleri ile bağdaştırılmaktadır. Asanalar aracılığı ile beden geliştirilir; bedenin, ruhun ve zihnin tam uyumu anlamına gelen sağlık yeniden kazanılır.

Orijinal Yoga Sistemi’nin dördüncü basamağı Pranamaya yani enerji kontrolüdür. Prana yaşam enerjisi demektir ve modern terminolojideki biyoenerji kelimesi ile örtüşmektedir. Pranamaya veya biyoenerji teknikleri Yoga sisteminde uygulanan nefes sanatıdır. Bu sanat duyguları kontrol altına almak için bireye yardım eder. Duygusal kontrol ise, sağlamlık, konsantrasyon, zihinsel denge ve özgüven getirir. Bu aşamada nefesin doğasının farkına varılır, nefes alışverişleri ayarlanarak tüm organizma kontrol edilebilir. Bu teknikler ile nefes tutma süresi artırılmakta, nefes tutma süresinin uzaması ile sinir itmeleri ve bu itmelere ilişkin beyinde oluşan tepkiler arasındaki süre artmaktadır. Nefes tutma süresinin artması ile zihinsel gerginlik de azalmaktadır.

Orijinal Yoga Sistemi’nin beşinci basamağı Pratyahara, yani duyuların kontrol edilmesidir. Pratyahara teknikleri ile birey duyuları kapatmak veya bastırmak yerine duyu organlarını doğal bir şekilde yönlendirmeyi öğrenir. Zihin duyular aracılığı ile bilgiyi toplar ve biriktirir, fakat onda ayrımlaştırma yeteneği yoktur. Ayrımlaştırma yeteneğine zekâ sahiptir. Zekâ yeterince güçlü olmadığında duyular zihnin ötesine geçer, bu nedenle birey yalnızca geçmiş deneyimlerine dayanarak dürtüleriyle hareket eder. Prathayara teknikleri duyu organlarını duyu objelerinden geri çekerek zihnin zekâya yönlenmesini sağlar. Düzenli yoga uygulamalarının zekâyı uyandırmasının sebebi budur.

Orijinal Yoga Sistemi’nin altıncı basamağı Dharana, yani konsantrasyondur. Zihinsel kontrolün birinci basamağıdır. Konsantrasyon teknikleri ile birey odaklanma yeteneğini geliştirmekte ve iradesini güçlendirmektedir. Böylece her türlü hal ve şartta olumlu ve yaratıcı fikirleri işlemeye hazır hale gelinir.

Orijinal Yoga Sistemi’nin yedinci basamağı Dhyana olarak adlandırılmaktadır. Zihinsel kontrolün ikinci basamağıdır. Konsantrasyon derinleştiğinde Dhyana gerçekleşmektedir. Devamlı ve derin konsantrasyon günümüzde meditasyon olarak adlandırılmakla birlikte, en doğru ifadesiyle, Dhyana derin konsantrasyon demektir. Yoga sistemine göre, konsantrasyon dikkati dağıtmadan 144 saniye sürerse, derin konsantrasyon yani meditasyon gerçekleşir. Zihnin sessiz kalması meditasyon olduğu gibi daha insancıl olmak, kim olduğunu bilmek, Dünyanın daha çok farkına varmak da meditasyondur. Gerçeklerden kendini koparmak, bencil olmak, sürekli düşünerek düşüncelerde kaybolmak meditasyon değildir.  

Orijinal Yoga Sistemi’nin sekizinci basamağı Samadhi, yani üstün yoğunlaşma olarak adlandırılmaktadır. Orijinal Yoga Sistemi’ne göre, meditasyon 1.728 saniye yani 29 dakika sürerse, üstün yoğunlaşma gerçekleşmektedir. Birey konsantrasyon ve meditasyon uygulamalarında ustalaşınca Samadhi teknikleri uygulanabilir. Yoga yani bütünleşmiş halde olmak demek, Samadhi haline ulaşmak demektir. Duyuları, istekleri, zihni kontrol ederek ve insanlık için özverili çabalarda bulunarak birey Samadhi haline ulaşır.

*Kaynak: Büyük Yoga Üstadı Akif Manaf, Yoga Nedir Ne Değildir? Kitabı, 6. baskı.

Sevgi ile kalın..

Orijinal Yoga Sistemi ile tanışmak için ilk fırsat Büyük Üstad Akif Manaf yönetiminde Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Academy tarafından düzenlenen 22-23 Temmuz tarihlerinde Abant’ta gerçekleştirilecek olan Yoga festivalidir (Bilgi için: 0212 243 96 42-0533 251 75 83).

Ayrıca Orijinal Yoga Sistemi ücretsiz tanıtım çalışması için bilgi:

Yoga Academy Antalya-0531 935 6974.

MAKALE Yorumları