Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

03.10.2016

Okunma Sayısı

1686

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Lozan mı, Sevr mi' (1)

Mondros mütarekesinin imzalanmasıyla Osmanlı "teslim" bayrağını çekerek, tüm imparatorluk sınırlarında olan toprakların bölüşülmesine "evet" dedi. Emperyalist ülkelerin her emrine "eyvallah" diyerek ordularını dağıtmış, silahlarını teslim etmiş, başkenti işgal edilmişti. Sevr antlaşmasını imzalayan başbakan Damat Ferit Paşa ve yanındaki iki kişi, birlikte Osmanlı devleti adına, yani padişah Mehmet Vahdettin adına imzaladılar.

***

Peki, Sevr'in hükümleri nelerdi?

Bunları ana hatlarıyla anlatalım:

1- Osmanlının sınırları içinde kalan topraklarda bağımsızlık hareketleri desteklenecek, 35 yeni devlet kurulacak.

2- İşgal edilen başkent İstanbul'da Türkler bir süre daha kalacak, fakat milli direniş sürerse İstanbul'un dışına çıkartılacaklar.

3- İstanbul ve Çanakkale Boğazları İngiltere'nin başkanlığında kurulacak bir komisyona tarafından yönetilecek.

4- Trakya, Ege adaları ve Batı Anadolu'yu oluşturan ege bölgesi Yunanistan'a verilecek.

5- Antalya, Konya ve Batı Anadolu'nun bazı bölümleri İtalyanlara verilecek.

6- Urfa, Gaziantep, Adana ve çevresi ile güney illeri Fransızlara verilecek.

7- Altı Doğu ili (vilayeti sidde) Sivas'tan Erzum'a kadar kurulacak doğu Ermenistan'a verilecek

8- Karadeniz'de kurulacak Rum Pontus Devletine verilecek.

9- Kapitülasyonlar aynen devam edecek.

***

Lozan Türkiye Cumhuriyetinin varlık sebebidir. Türkiye'nin tapusudur.

Bunu beğenmemek sadece ve sadece cehaletten kaynaklanır.

Lozan antlaşması ile bu günkü bağımsız Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

***

Kimler Lozan'a karşıdır?

İşgalciler ve onların iş birlikçilerinin geriye bıraktıkları artıkları (torunları) tabii ki Lozan'a karşı çıkacaklardır, yadırgamamak gerekir.

***

Bunun politik simsarlığını yapanlar, boyalı basında arzı endam edenler, cehalet çukurunda yuvarlananlar, zahmet edip belgeleri okusunlar.

Lozan görüşmelerinin yapıldığı şartları düşünerek kıyaslama yapmalıdırlar. Pek çok devletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin arşivinde var olan belgelere bakmadan, başına "fes" takmış bir maymun taklitçisinin yalanlarına inanmaları ayrı bir cehaletin sonucudur.

(Devam edecek)

MAKALE Yorumları