Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
SİBEL ÖZEL
BENCE
mail_outline : ozel.sibel63@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

12.04.2016

Okunma Sayısı

2990

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Kime Emanet ?

Akıllara ziyan; Ülkemde fevkalâde düzeysiz monologlar gelişiyor. Monolog dememin sebebi de esasen herhangi bir muhatabı olmayıp tirübüne “kalabalıklara” gösteri yapılıyor olmasındandır. Olanlar öyle kenarda, köşede, merdiven altında filan da değil  tam da ülkemin en tepesi denilen seçilmişlerin bulunduğu koltuklarda yapılmaktadır.

Oluyor da ne oluyor? Hiiiç.. geçip gidiyor olan.

Az sonra da bir başkası başlıyor. Daha da vahimi böyle bir süreç esnasında tüm kuralsız, düzeysiz, keyfi, kayıkçı dövüşüne evrilen, devlet ve idaresine  hiç mi hiç denk düşmeyen gidişat normalleşmeye başlıyor.

İşin daha da ilginç olanı; Halktan aldıkları yetki ile yapılıyor tüm bunlar.

Zira; T.C nin temel niteliklerinden biri “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” kaidesidir ve neredeyse tüm eğitim kurumlarının en gözle görünür satıhında  kocaman harflerle bulunmaktadır.

Sormak gerek;

Milletin “halkın” haberi var mı?

Var tabii.. var çünkü;

- Oğullar ülke toprakları bütünlüğünün sağlanması için değil ülke topraklarının bölünebilmesi için ölüyor,

- Anaların, babaların yok yere ciğerleri yanıyor,

- Medeni Kanun  hükümleri görmezden gelinerek, toplum gericiliğe teslim edilip, kadınların taciz ve tecavüze uğramalarına göz yumuluyor.

- Evrensel İnsan Haklarına bağlı olması bağıt altına alınmış ülkemde çocuklar istismar edilerek toplumda derin yaralar açılıyor,

- İşsizler ordusu gittikçe büyüyor,

-Sadaka ve yalaka yaklaşımı yaygınlaştırılıp  işlerlik kazandırılıyor,

- Halkın kurumları, toprakları, ürünü, coğrafyası satılıyor,

- Eğitimi, sağlığı satılıyor,

- Halkın iş gücü dolayısı ile geleceği satılıyor,

 

-Bizi biz yapan değerlerimiz toplumsal karşılığını bulamayınca içleri boşaltılmış olup halkça yozlaşmamıza taammüden sebebiyet veriliyor,

 

- Tam da bu mihvalde toplumsal çözülme kolaylaştırılıp ulus devlet yapısının çözülmesi  kolaylaştırılıyor,

- T.Cumhuriyet’inin değerleri yok sayılıp gericilik ve biat anlayışına yol veriliyor,

- İş kazaları, maden kazaları, ihmal ve rant kazaları nedeni ile ocaklar sönüyor,

Koltuklar; Fıtrat deyip geçiştirerek, insanına verdiği değeri pekiştiriyor.

Zaten geriye de içi boş ve düzeysiz gevezelikten başka bir şey kalmıyor.

 

Sağlıcakla..

MAKALE Yorumları