Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
DR. MÜBERRA KILIÇ
YAŞAMA KOÇLUK
mail_outline : info@yasamakocluk.com
Dinle

Yayın Tarihi

25.12.2018

Okunma Sayısı

2906

Makaleyi Paylaş

İyi Düşün, İyi Olsun!

İyi düşünmek, iyi şeyler hayal etmek, iyiye odaklanmak,iyinin gerçekleşmesi için olumlu duyguları ve yaşamı besleyen çekirdek inançtır. Yaşamda iyi ve kötü, güzel ve çirkin, gündüz ve gece, aydınlık ve karanlık… birçok zıtlık bir arada ve bütünün  bir parçası olarak var olmaktadır. Düşünceler de çok değişik  halleriyle zihnimizin bir ürünü olarak bilişsel dünyamızda yer almaktadır.

Düşünce şeklimizi nasıl belirliyoruz? Bunu hiç düşündünüz mü?                          

Her insan, doğuştan sahip olduğu bireysel özelliklerinin yanı sıra  çevresindeki insanların düşünce modelinden etkilenir. Ağırlıklı   olarak iyiyi düşünme ya da kötüyü düşünme gibi bir eğilimi  zaman içinde ”Üzüm üzüme baka baka kararır” misali doğallıkla  belirir.

Bir çocuğun yetiştiği çevre faktörü, o ortamdaki insanların algıları, düşünce modelleri ve birbiriyle kurdukları iletişim biçimi, değerleri, gelenek ve göreneklerinin tümü çocuğun toplam yaşam kalitesinin oluşmasında önemli bir yer tutar.                                                                                                        

Olumsuz düşünmek, öğrenilmiş bir alışkanlık olup, olumlu hedeflerine ulaşmak isteyenler, yeni bir dil öğrenmenin ihtiyacını  fark edip, bir seçim yapmak durumunda kalırlar:“İyi düşünmeyi  öğrenmek”   İyi düşünmek neden bu kadar önemlidir?

Kişinin sağlığı, mutluluğu, başarısı ve yaşamdan hoşnut olması  vb. hepsi düşüncelerinin kalitesiyle ilgilidir. Olumlu düşünce, kaliteli düşünce modelidir, zihinsel kaliteyi artırarak, yaşamsal durumları  da etkilemektedir. Hepimizin bildiği bir Atasözü vardır: aklına gelen,başına gelir! Düşüncelerin duyguları, duyguların da davranışları etkileyen küçük enerji titreşimleri olduğu bilinen bir gerçekliktir. Yaşam alanlarımızda (sağlık, başarı, mutluluk vb) hedeflerimizi gerçekleştirebilmemiz için, öncelikle düşüncemizin ve niyetimizin  olumlu (iyi, pozitif) olması gerekir.

Olumlu düşünmek, öğrenilebilir bir beceridir!  Yaşamdaki birçok olumsuzluğa rağmen,” iyiyi düşünebilmeyi seçmek”   gerçekten de bir beceri ister. Diğer tüm becerilerde olduğu gibi, bu  beceri de duygu ve düşüncelerin birlikteliği esastır.                                               

Her şeyin düşüncede başladığı bilinen bir gerçektir. Düşünce, enerjinin  soyut halidir. Somut gerçeklik haline gelebilmesi ise bazı koşullara bağlıdır, tıpkı suyun buharlaşabilmesi için kaynaması gerektiği gibi…                                                                                                                               

Düşüncenin yaşantıya olumlu yansıması, bir dizi çalışma ve süreç gerektirir. Toplam kalite yönetiminde olduğu gibi, sistemin bütünsel   bir yapısı ve işleyişi vardır. Bireyin kendisi ile ilgili düşünce ve duygularının farkındalığı bu yapının kilit noktasıdır. İstek, merak, öğrenme, inanç, sabır ve kararlılık ise diğer bazı bileşenleri. Bu süreçte   hepsi birlikte kol-kola yol almalıdır.

Düşünceler için çekim yasası; “benzer benzeri çeker” şeklinde işleyen evrensel bir yasadır. İster iyiyi, ister kötüyü, hangisini düşünür ve    inanırsanız yaşamınıza onu çekersiniz. Bu yasalar, bireyden bağımsız  işlemeye devam eder, tıpkı yerçekimi yasası gibi.                                          

Yeni yılda iyi düşünelim, iyi olsun!

Hoş gelsin 2019; sağlık, barış, huzur, başarı, mutlulukla…

 

MAKALE Yorumları