Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

30.08.2014

Okunma Sayısı

10474

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

İsrail'in Düşündürdükleri

İSRAİL,

Hz. İbrahim, Sera adlı hanım'ının ilk çocuğu

İSAK soyundan gelen

Kavim M.Ö. 2000...

İbrahim'in genç eşi

Hacer' den olan İsmail'i

Kendine akraba beller Hz. Muhammed.

İslami ve diğer Kutsal kitaplara göre ana kök

Hz.İbrahim.

Mekke'nin duvarında

"La ilahe illah İbrahim ül Resulullah"

Yazar.

Tek Tanrılı dinlerin kurucusu kabul edilir.

İbrahim (Abram).

175 yaşında öldüğü yazılı Tevrat'ta .

Tevratta göre RAB İSHAK 'ı mübarek kılıyor.

İbrahim'in bir çok çocuğu olmasına rağmen,

Tüm mal mülkünü "İSAK' a bırakıyor.

İbrahim'in bir oğlunun adı da

Harran,

Harran'ın oğlu "Lud"

"Lud" yönetimindeki insanlar

Homo seksüel ilişkileri kurallaştırmışlar.

"Lud"  buna üzülmüş.

Tanrıya yalvarmış.

Tanrı çözüm için,

Durumu konuşmak için erkek kılığında

İki meleği çadırına göndermiş.

Erkek güzeli görünümündeki melekleri

Almak için,

"Lud" 'un çadırına saldırmış Kavmi

"Lud" çadır dışına çıkıp demiş Kavmine,

"İki kızım var onları size vereyim.

O,

Erkekleri istemeyin benden!"

Israr etmiş Kavmi.

Nida gelmiş ulu Tanrı'dan

"Çadırı terk et kuzey'e git

Aileni yanına al, kimse

Arkasına bakmasın... "

Öyle yapmış "Lud"

İki kızı ve eşi ile çadırdan

Çıkıp kuzeye revan olmuş.

Karısı emre uymayıp,

Bakı vermiş arkasına

Bir asit yığını ile helak oluyormuş.

"Lud" 'un Kavmi ...

Kadın Tanrı emrine uymadığımdan

Tuz kayasına dönüşmüş.

O

Kaya, bugün hala Turist rehberlerince

"Lud" un eşi diye anlatılır.

Turistlere...

Akşam olur, bir mağaraya sığınır

"Lud"

Kızlarıyla.

Kızının birisi hamile kalır kendinden

"Şarap içmiştim" diye savunur kendini 

Tevrat öğretilerinde

Böyle anlatılır.

İbrahim'in eşleri  Sara, Nahor, Milka, Hacer...

İki karısı daha olduğu söylenir

Tevratta.

İbrahim'in babası TERAH,

205 yaşında ölür, Urfa Harran'a gömülür   

Modern ilim, insan hücrelerinin 125 yıla dayanıklı

Olduğunu ispat etmiştir.

Rab; İbrahim'e söyler,

"Urfa'yı terk et- Kenan( Filistin) iline git (Filistin(( Bab.12)

Gider, giderde büyük bir kıtlık olur Filistin de!...

Mısır Nil vadisinde bolluk vardır

Orasını Firavunlar yönetir.

Firavuna gider İbrahim eşi Sera ile

Sera  güzeldir, Firavun, göz koyar

El  koyar

Sera'ya.

Zengin dönerler Firavun diyarından

İşte o zaman İbrahim'in Tanrısı

 İbrahim'i ödüllendirir.

Derki;

"Mısır ırmağından (Nil) büyük ırmağa (Fırat) kadar

Toprakları senin zürriyetine bağışladım" der.

                                                               Bab:15

Arkeolojik buluntulara göre bu zaman

MÖ.2000 yıllarıdır.

Yahudi Milletinin tarihinin başlangıcıdır bu.

ZAMAN.

Aynı zamanda "Siyonizm" idealinin ilk;

Tohumlarıdır.

Tarihten akıp gelen şekliyle bugünkü İsrail 'in

Çetin yapısının temelindeki kutsal sebep budur.

Vaad edilmiş topraklara hakim olmak

Birincil ideal...

Uzak ideal'de Siyonizm

Yani Dünyaya hakim olma ideali

İsrail parlamentosunda meclis başkanın arkasında

"Sen istersen o hayal değildir" yazar.

Bu Siyonizm idealidir.

Bizim parlamentoda,

"Hakimiyet Kayıtsız Şartsız  Milletindir" yazar.

Milletlerin uzak ve yakın ideallerini yabana atmamak lazım.

Yetişen yeni nesiller bu idealleri geleceğe taşır.

N.Kemal, Ziya Gökalp Türk'ün

Uzak ideallerini kızıl elma

Turan olarak idealize eder.

"Bir kişinin kuvve-i azminden cihan titrer" diyor.

Kişilerin yüreklerindeki kararlılık önemli .

Yahudiler kararlı.

Bu kararlılığı dinlerinden Tevrat'tan alıyorlar.

Tevrat'ın yazıya geçirildiği tarih,
M.Ö.1200 yıllarıdır.

Çin kaynakları Çin'in batısında yaşayan" Hsia" sülalesinin

İlk Türk kavmi olduğunu kayıt düşmüştür.

Bu Kavim M.Ö.2000 'e tarihlenir.

Prof.Dr. Zeki Velidi Togan -Prof. Dr. İbrahim Kafaoğlu

Eberhard bu kaynakların doğruluğunda müteffiktirler.

Bölgede yapılan kazılarda , Taş palta, taş bıcak,

Eşyalar bulunmuştur.

Göğe inanan bir kavimdir.

Mezarlarını anıtlaştırmışlardır.

 

Urfa'da İbrahim'in doğduğu mağaraya ,

3 km uzaklıktaki "Göbekli tepe" de

M.Ö. 12 bin yüz yıla ait bir tapınak bulunmuştur.

Buzul devrinin hemen sonrası

Zamandır,

Bu zaman.

Sürüngen, Tilki, domuz heykelcikleri bulunmuştur.

Bulunan bir kapta "Tartarik Asit "kalıntısı

Bulunmuştur.

Bu şarap demektir.Demek ki üzümden şarabı

Yapabiliyorlardı.

Anadolu dünya medeniyeti tarihi başlatan coğrafyadır.

Göbekli Tepe: M.Ö.12 bin Hasan Keyf M.Ö.9500

Körtik Tepe: M.Ö.10400 Gusir  Höyük M.Ö.10500

Abu hureyra: M.Ö.8000 bin

Bu yerler Nil Fırat havzasındadır.

Bu bölge insanının M.Ö.12 bin yıldan itibaren

Tanrı inançları olduğu , ibadethane yaptıkları

Arkeolojik kazılardan belli.

Eski Türk yazıtları okuyucusu

Kazım Mirsan M.Ö.16 bin yıla ait bir yazıtı.

Kazakistan "Şölenkeş" mağarasında buldu.

Göktürk yazıtlarının ilki olduğunu söyledi.

Kim bilir-Belki öyledir.

Sümerlerle Tanrılar kurumlaşıyor.

Yer Tanrısı Demmuzı- gök Tanrısı İnanna

Ve dahi bir sürü Tanrı var.

Sümerlerden bu Tanrıları , Mısırlılar alıyor.

Mısırlılardan Yunanlılar alıyor.

Yunanlılardan Romalılar alıyor.

Kendi kültürlerine göre Tanrıları anlamlandırıyorlar.

Hittit- Hatti-Akad-Babil-Asur-Perslerde de dualist

Tanrılar var.

İbrahim'le insanlığın inandığı bütün

Tanrılar batıl oluyor.

İbrahim'e inanmayanlarda

Kafir.

Gerçek Tanrı kendi Tanrıları oluyor.

Eski Tanrılara ve inançlara saygı duymuyorlar.

İlk dini sürtüşmeler ve dini düşmanlıklarda

Böyle başlıyor

İnsanlık tarihinde.

Ne demişti Yunus,

"72 Millete aynı gözle bakmayan

Müslüman'ım dese  bile KAFİRDİR"

"Karıncaya ulu bir nazarım vardır"

"Yaratılmışı yaratandan ötürü Severim"

Biz  Türkler böyle anlarız,

İslamı

Be,

İslam ordusu İŞİD!...

Beydağlarındayım Rakım 1400

Aylardan Ağustos.

Bu gün yıldırımlar çakarak yağmur yağdı

Buraya.

Benimde beynimde değişik yıldırımlarla

Bu yazı oluştu.

"Biz yıldırımlar yaratan

BİN IRKIN

Affadıyız.

 

     KAYNAK

 1- M.İlmiye çığ

     Hz.İbrahim.  

MAKALE Yorumları