Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
PROF. DR. RAMAZAN DEMİR
BİLİMSEL DÜŞÜNCE
mail_outline : rdemir@akdeniz.edu.tr
Dinle

Yayın Tarihi

21.12.2016

Okunma Sayısı

2294

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Hırsızlık Genetik Miras mı?

Bilimsel düşüncenin egemen olduğu bilim toplumlarında bazı konuları tartışmak, örgütlü cehaletin egemenliğine girmiş toplumlardaki kadar zor değildir. Çünkü toplum, tartışmayı öne çıkarır, merkezine aklı ve mantığı koyar, akılla ve mantıkla yol ve yöntem seçer, hipotez kurar, konu hakkında araştırma yapar ve irdelemeye başlar.

Bu hipotez temelli bilimsel düşünce ürünü konu uygulamalı bilimlerde ise, kaçınılmaz olan objeler laboratuarlar ve deneklerdir. Nazari bilimlerde ise, akıl yürütmeli kıyas mantığı egemendir. Fakat mistik ve dogmatik düşüncede her şey soyuttur, belge, deney, denek olmaz.

Sorumuz şudur; bireyin yapısındaki her eylem irsi miras mıdır?

Moda deyimle "hırsızlık yapmak irsi midir?"

Bu soruya yanıt ararken bir başka soru gündemde; "inanmak irsi mi!" diye...

Açık ifade ile hırsızlığın, yalancılığın, inanmanın ya da inançsızlığın kalıtsal boyutuyla biyolojik oluşumunda yeri var mı?

Biyoloji bilimi, var oluşun, yaratılışın sırrını açan, kapsayan bilimin özüdür. İnsan denilen varlığın kalıtsal haritası hakkında bilim epeyce mesafe aldı.

İnsan "Genomu" çalışmaları bu çalışmaların ürünü...

Bilimsel araştırmalar, hangi genin hangi gen tarafından kontrol edildiğini, hangisinin ne işle görevli olduğunu, hangi genin uyku halinde ya da aktif olduğunu, hangisinin hangi hastalıkla ilgili olduğunu araştırıyor.

Bugün, insan genetik şifreleri hakkında pek çok sırrı da çözülmüşe benziyor.

Örneğin hırsızlığın geni var mı, sorusuna yanıt bulunmuş!

Birileri "inanç-inançsızlık geni de bulundu" dediğinde, ilk etapta çok yadırganacaktır, hazır olmak gerekir tepkilere, ama bilimsel gerçek her zaman gerçektir, hemen kabul edilmese de... Bir başkası "esrar içme geni bulundu" diyecek olursa, buna da tepki gelecektir. Anacak, "hırsızlık geni de bulundu" diye bir manşet atıldığında, akla gelecek şeylerin başında 17 ve 25 rakamlarıdır.

Acaba hırsızlık geni 17. ve 25. kromozomlarda mı yerleşik!

Şimdiki soru; bu anlaşmazlığı nasıl karşılamak gerekir?

Tanrı fikrine inanmak ya da inanamamak eğer bir gen tarafından kontrol ediliyorsa, hırsızlık yapma ve iyilik yapma, ya da karşıtı da bir genetik ürün olabilir mi?!

Bu sorular tartışılmaya açıktır... 

MAKALE Yorumları