Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

08.02.2020

Okunma Sayısı

1540

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Gelenekçi mi, modern mi?

 

İnsanlık, ilk ilkel insan yopluluklarından, günümüz modern-gelişmiş insan topluluklarına gelene kadar binlerce yıl geçmiştir.
--Toplumlar da kendi üretim tarzlarına bağlı bir yaşam biçimi oluşturmuşlardır. Marks'ın değimi ile, alt yapı, üst yapıyı belirlemiştir. Bu günde durum aynen böyledir.
--Bu günlere gelindiğinde, bir konu yanlış anlaşılmaktadır. Gelenekçilik gericilik, modernlik ilericilik.
--Elbette ki gelenekçi aileler ve toplumlar değişim ve dönüşüme kaplıdır. Doğrudur. Ama unutulmaması gereken şey de, değişim ve dönüşümün hangi yönde olduğu ve kimin ne işine yaradığıdır.
--Gelenkçi aile ve toplumlarda, yıllardır süzüle süzüle gelen genek ve göreneklerin oluşturduğu bir etik vardır. Ve herkes de bu etiğe uyar.
--Bu gelenksel etiği zorlayan ve özellikle de gençlerden gelen talepler de genellikle de, "eh işte deli kanlı", "kanı kaynıyor", "olur işte bu yaşta" gibi hoş görü sözcükleri ile anlaşılır ve kabul edilir hale getirilir.
--Bu genekçi yapılar, genellikle feodal ekonomik yapının sürdüğü her koşulada vardır. Feodal ya da kapitalist, hangi ekonomik sistem olur ise olsun.
--Çünkü, ekonomik güçlülük o gelenekçi yapının en tepesinde ki kişidedir. Dolayısı ile de kuralı o kayar ama o kurla da yıllrdan bu yana gelen gelenekler doğrultusunda oluşur. Konulan kurallar değişen ve dönüşen koşullarda doğru ise sistem işlerliğini sürdürür, değil ise de, değişen çağların ve ekonomk sistem ve koşulların getirdiği durum ve kazanımlara bağlı olarak dağılır.
--Modern çağda ailelerde ve toplumda,Ülkemizde de özellikle Özal Dönemi denilen, 1980 sonra dönemde yaşananlar da budur
--Feodal aileler, yapılar birer birer dağılmış. Kırsal (köy, kasaba hatta küçük şehir varoşları) kesim ekonomik sistemin kendisini zorladığı koşullar nedeniyle birer birer yaşadığı yerleri terk edip önce şehirlerin varoş/dış mahallelerine göç etmiş;
--Zaman ile yerleştiği alanların gelişmesine, sistem ile kurduğu bağa bağlı olarak da ekonomik-sosyal yaşamında olumlu ya da olumsuz süreçleri yaşamıştır.
--Özellikle teknolojinin gelişmesi ve herkese ulaşacak kadar ucuzlaması ve yaygınlaşması ile, gelenkesel kesim, ekonomik ve sosyal yaşamında bir değişim ve dönüşüm yaşamıştır.
--Artık dönem Kapitalist sistemin her türlü olgu ve değeri metaya çevirerek kullanışlı hale getirdiği bir dönem olmuş ve yaratılmıştır
--Dışa açılıyoruz diye, geneksel yapıların bozulduğu, ama yerine neolduğu belli olmayan karama karışık yapılar ortya çıkmıştır.
--Giyim kuşam, yaşam koşullarının gerektirdiği şekillerin dışına çıkıp, her şeyin modasının yapıldığı,ticaret meta yapıldığı bir dönem ve şekle getirlilmişitir.
--Özellikle kırsal kesimden gelenlerin zorunlu olarak yaşamlarının bir parcası olan örtünme, zaman ile moda ile şekillendirilip, inaç dışında sosyal bir olay konumuna getirilmiştir.
--İşte burada geleneksellik ve modernliğin kıyaslanması noktasına gelinmesi gerekmektedir.
--Gelenseksellik, yüzyıllarca oluşan bir sürecin sonucu iken, ki, toplumsal kurum, yapı ve kişlerce kabul görür iken, modrnleşme adı altında, gelensel yaşam bir meta haline getirlmiş, dini cemaat ve topluluklar da burarada önemli çıkarlar elde ederek, sisteme hizmet edecek görevler/roller üstlenmişlerdir.
--O yüzden, elbette ki modernizm gelişim ve değişimin adıdır. Ama her gelişme ve değişme de, kimin ve neyin lehine ve çıkarındadır. Bunu da çok iyi değerlendirmek gerek.
--Ne yazık ki, özellikle Devletci ekonomik geleneksel yapıların, 24 Ocak 1980 kararları ile Liberal/sermaye rejimi kurallarına uygun olarak değiştirlmesi ile, bu değişimin arkasına konulan güç ne yazık ki, sağcı, gerici ve dinsel inançların siyasi, ticari hale getirldiği ve kullanıldığı bir dönem yaşanmıştır.
--Feodal yapıyı, sosyal yapı ile desteklemiş, geleneksel olarak kişileri iyi ve güzelden yana özendirici olarak yönlendirmiş bir toplum ve milletin, bu gün modernlik diye tanımlanan bir sürecini alkışlamak, bana pek de güzel ve anlamlı gelmiyor.
--O yüzden ne gelenekçilik gericilik, ne de modernlik ilericiliktir.
--Bu sistem ve yapıların toplumun, toplum kesimlerinin mi işine yaradığına yoksa, belirli çıkar guruplarının mı işine yaradığına bakmak gerekir.
--Ne yazık ki, toplumumuz kendi öz değerlerinden uzaklaştırlmış, Cumhuriyetin kurucu felsefe ilkelerinden koparılmış okyanusda yelkenleri yırtılmış bir tekne gibi sağa sola savrulmaktadır.
--Nerden mi çıkartıyorum.
--Gündüzün hangi saatinde olur ise olsun, TV kanallarına, gazete sayfalarına ve de en önemlisi etrafınıza bir bakın neler göreceksiniz?
--SİZ, BUNLAR MISINIZ?, Siz bu musunuz? Yazık!..

MAKALE Yorumları