Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
DR. SEVİLAY ZORLU
PSİKİYATRİST
mail_outline : drsevilayzorlu@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

16.12.2018

Okunma Sayısı

2274

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Geleceğin Tıpı Rezonans Terapileri

ve Tamamlayıcı - Alternatif Tıp

Dünyada ve ülkemizde yaygınlaşmakta olan alternatif tıp uygulamalarından birisi olan rezonans terapileri vücutta enerji bazlı değişimler yaratan ve cihazlar yardımıyla uygulanan tamamlayıcı tıp uygulamalarının genel adıdır.

Bugüne kadar alınmış sonuçlar değerlendirildiğinde rezonans terapilerinin bu tedavilerin özellikle birinci basamak sağlık hizmetinde ve özellikle kronik sağlık problemlerinde güçlü bir iyileştirme potansiyeli taşıdığı söylenebilir.

Rezonans tedavileri sadece tıp doktorları gözetimindeki terapistler tarafından uygulanmalıdır.  Sigara bırakma, alkol ve madde bağımlılıkları,  kilo verme, bağırsak detoksu,  alerjik durumlar, akut ve kronik ağrılar ve birçok ruhsal bozukluklarda yüz güldürücü sonuçlar alınabilir.

HASTALIKLARIN TEDAVİSİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM

 1. Türkiye’de son yıllarda yaygınlaşmaya başlayan, Dünyada e Avrupa’da 50 yıldır önemli TAMAMLAYICI TIP yöntemleri arasında kabul gören REZONANS TERAPİLERİ ile pek çok hastalık artık korku olmaktan çıkıyor.
 2. Ülkemizde kullanım alanları, etkileri yeni tanınmaya başlamıştır. Her yaş grubunda, bebeklerde, çocuklarda, yaşlılarda uygulanabilir. 
 3. Ağrısız, ilaçsız e yan etkisiz biyolojik bir metottur. Hiçbir yan etkisinin olmadığı 40 yıldan fazla bir süre içinde kanıtlanmıştır.
 4. Geleneksel ilaçla tedaide sadece hastalığın belirtileri giderilir. 
 5. REZONANS TERAPİLERİ ile hastalığın esası temel alınmakta e tedavi kökten sağlanmaktadır.
 6. Hastalık yapan etkenlerin teşhisi e tedavisi aynı cihazla olur. Yöntem vücuttaki frekans örneklerine vücuda ait titreşim örneğine dayanmaktadır.
REZONANS NEDİR ?

 1. Rezonans Fransızca kökenli bir fizik terimidir. Kolayca anlaşılabilmesi adına, rezonans terimi iki frekansın uyumlanması olarak açıklanabilir.
 2. Rezonans terapilerinde yapılan işlem ücuda dışarıdan verilen titreşimlerle vücudun etkileşime sokulması ve vücudun enerjetik doğasında değişiklik yaratılmasıdır.
 3. MADDE enerjinin bir formudur. Bunu çok uzun zamandan beri biliyoruz.
 1. Her madde, atomlarının elektron yapısından kaynaklanan e o maddeye özel olan bir elektromanyetik ışınıma sahiptir.
 2. Bu elektromanyetik salınım (ya da foton ışınımı) şimdiye kadar deneysel amaçlı olarak kullanılmış olan hassas foton ölçüm aletleriyle ölçülebilir.
 3. Kuantum fiziğinden bildiğimiz gibi FOTONLAR aynı anda hem tanecik hem de dalga-frekans yapısındadır.
 4. Şu andaki çalışmalar her maddenin yaydığı kendine özel frekans paternini tek tek ayırabilecek teknolojiye doğru ilerlemektedir.
 5. BİOFOTONLAR canlı dokulardan yayılan elektromanyetik ışınımlara erilen isimdir. Biofotonlarla ilgili olarak öncelikle Prof. Popp ve ekibinin yaptıkları tüm dünyada yankı uyandırarak ve biofoton çalışmalarına yön vermiştir.
 1. Biofotonlar konusunda şu anda dünya üzerinde çok sayıda e çok merkezli çalışmalar yürütülüyor ve şimdiye dek bulunanlar sadece sağlık alanında değil diğer birçok alanda farklı bir gelecek vaat ediyor.
 1. Fizikte genellikle doğrusal bir sistem bazı frekanslarda diğerlerine nazaran daha büyük genliklerde salınma eğilimindedir e o sistemin REZONANS FREKANSLARI olarak adlandırılır.
 2. Bu frekanslarda küçük periyodik kuvetler bile çok büyük genlikler üretebilir.
 3. Birbiri ile ilgili küçük kuvet etkilerin toplamıdır. Eğer uygun frekans yakalanırsa maddeler birbiriyle rezonansa girer.
 4. Örneğin sesiyle bardak çatlatanlar ya da, bir köprüden geçen askerler uygun adım marş yürürken köprünün doğal titreşim frekansını tutturursa köprü rezonansa girer e çöker.
 5. Bir odadaki bir piyanonun diopozanına urursanız o diopozonun yerini tutan tel rezonansa başlar.

FREKANS NEDİR?

Titreşim sayısı bir olayın 1 saniye içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür.

BİOREZONANS NEDİR?

 1. Tüm zaman dilimleri boyunca tıp çok özelleşmiş hale gelmiştir.
 2. Orta çağda tıp ücudun dış kısımlarına doğru yönelmiştir. Daha sonra vücudun iç yapısına odaklanılmıştır.
 3. İnsan ücudunun kan dolaşımı, kanın bileşimindeki yapıların bulunuşu, bakteriler, virüsler, hücre ve genlerdir.
 1. İnsan organizması farklı elektromanyetik frekanslar yayar. Rezonans terapileri bir enerji tıbbı yöntemidir.
 1. Vücudun her dokusunun yaydığı elektromanyetik titreşimlerin bütünüdür.
 1. Hücrelerin, dokuların, organların, sistemlerin hepsinin kendine özgü-farklı frekansları ardır.
 2. Hücreler birbirleriyle belirli dalga boyundaki frekanslarla iletişim kurarlar.
 3. Rahatsız edici frekanslar yok ise ücut mükemmel çalışır ve uyum içindeki kişi sağlıklı kabul edilir.
 1. Hep birlikte kişinin genel frekans spektrumunu belirlerler.
 2. Vücuda giren bir toksin rahatsız edici titreşimler sayesinde hücreler arasındaki uyumu bozar. Bu toksin rahatsız edici frekans örneğine sahiptir.
 3. Enerji alanı bozulmuş kişilerle, sağlıklı kişilerin frekans yapıları birbirinden farklıdır.
 4. Kişinin frekans düzenini bozan elektromanyetik frekanslar belirlenir e cihaza transfer edilir. Elektrotlar vücudun belli yerlerine yerleştirilir.
 5. Cihaz negatif etki yapan frekansları algılar, değiştirir e manyetik akım ile vücudun frekanslarını düzenler. Dolasıyla hücrelerin bilgi alışverişi düzenli bir şekilde sağlanmış olur.
 6. Çeşitli homeopatik maddelerin yaydığı frekansı, ücudu dengelemek için kullanır ve vücutta elektriksel değişikliklere neden olur.
 7. Rezonans terapileri ile biyolojik e fiziksel frekanslar güçlendirilerek, düzelme sağlanır Bu şekilde bakterilerin, virüslerin, parazitlerin, ağır metaller gibi tüm zararlı etmenlerin manyetik bilgisi vücudumuzdan temizlenmis olur.
 8. Vücudumuza ait tükürük, idrar gibi sıılarda bulunan sağlıklı frekanslar da güçlendirilerek kişiye verilir.
 9. Bağışıklık sistemimiz desteklenmiş olur. Bu da iIaçsız, ağrısız e kalıcı iyileşme anlamına gelmektedir…
 10. Biyofiziksel bir teknik olduğu için kimyasal ilaçlar kullanılmaz.

KLİNİĞİMİZDEKİ REZONANS TERAPİSİ

 1. Kliniğimizde uyguladığımız rezonans cihazı, çeşitli minik programcıklar protokolleri ile mecut rezonansını düzene sokmayı amaçlamaktadır.
 2. Birden fazla program kullanıldığından ötürü her madde için ayrı ayrı terapiye gelmeden tek seferde hepsine birden uygulama yapılması mümkündür.
 3. Rezonansınız ile çok oynanmadan en kısa yoldan minik dokunuşlarla çözüm  hedeflenmektedir.
 4. Terapiyi kişiye özel uygulamak için gerekli ücut sıvılarından yararlanmaktayız. Bu nedenle danışanın idrar, dışkı, tükürük, deri kazıntısı, tırnak,… gibi.

Kliniğimizde kullandığımız cihazlarımız da Alman teknolojisi ile donatılmış ve üretimi ve lisanslaması yine Almanya’da yapılmıştır.

REZONANS TERAPİLERİNİN YAN ETKİSİ VAR MIDIR ?

 1. REZONANS TERAPİLERİ çok uzun yıllardır kullanılmaktadır.
 2. Şimdiye kadar hiçbir ciddi bir yan etki raporlanmamıştır. Çünkü ücut için zararlı olabilecek bir uygulama vücutla rezonansa girmemekte yani vücut tedaviyi kabul etmemektedir…
 3. Ancak sigara tedaisinin sekonder etkisi olan toksinlerden temizlenme safhasında, kisilerin özellikle detoksifikasyonla ilgili uyarilara uymamasi durumunda halsizlik, bitkinlik, uyusukluk, bas agrisı bulantı, terleme gibi sikayetler yasanabilir.

SİGARA BIRAKMADA BAŞARI ORANI NEDİR ?

 1. Sigara tedaisi uygulayan her biorezonans merkezinde Sigara bırakma oranları hergün güncellenerek o merkeze ait oranlar olusturulmaktadir.
 2. Genel olarak söylemek gerekirse gelen kisilerin % 92’si REZONANS TERAPİLERİ yöntemi etkili olmaktadır.
 3. Sigara bırakma konusu kisinin psikolojik durumundan bağımsız değildir e merkezlerin verdiği destek yanında kişinin de hazır olmasını gerektirir.

SİGARA TEK SEANSTA BIRAKILABİLİR Mİ?

 1. Rezonans terapi tek seanstır.
 2. Zorlanan kisilerde sigara içmemis olmak kaydıyla destek seansı yapılır.
 3. Tek seansin yeterli olmasının sebebi kişinin ede kullanması için verilen HOMEOPATİK SIVIDIR.

UYGULAMA NASIL YAPILIYOR ?

 1. Sigaraya karşı REZONANS TERAPİ seansından hemen önce bir sigaranın üçte-ikisini içmenizi e kalan sigarayı cam bir tüp içine koyup bize vermenizi istiyoruz. İşlem sırasında bu son sigaranız cihazın içinde bulunuyor.
 2. Uygulamada eller elektrot tutar, ayaklar ise çıplak olarak ayak elektrotuna basar.
 3. Bu elektrotlar sayesinde ücuttan sinyal alınır ve silinmesi isteniyorsa alet vasıtasıyla ters çevrilip vücuda verilir. Bu sayede iki ters frekansın birbirini nötrlemesi sağlanır.
 4. Eğer eksik bir frekans eya amplitüdü düşük bir frekans varsa, o zaman da frekansı arttırılarak bu enerjinin gelişmesi, daha aktif hale gelmesi sağlanır
 1. Rezonans terapi seansı enerji ölçümünüze göre belirlenmiş bir temel terapi programı ile başlar

Uzm.Dr. Sevilay ZORLU

Psikiyatrist &  Psikoterapist

www.neorezonansantalya.com

www.antalyaterapipsikiyatri.com

www.antalyacinselterapi.com

Şirinyalı Mh. İsmet Gökşen Cad.

1528 S. Şahbaz Apt. K:2 D:5

Tel: 0 242 316 98 99

MAKALE Yorumları