Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
HÜSEYİN BARANER
BAKIŞ
mail_outline : hbaraner@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

16.02.2016

Okunma Sayısı

2108

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Ertuğrul Günay'a 2010 yılında yazdığım mektup

30.06.10

Sayın Bakanım,
Bugünden itibaren Türk turizmcinin elindeki kartlar değişiyor
Türkiye’nin 2010 sezonun başarısının gerçek sırrını üstün hizmet sunan yüzlerce tesislerimizin özverili çalışmasında aramalıyız.
Türk turizminde geride bıraktığımız yıllar içersinde arpa saman'dan ayrıldı.
İşi bilenler ile bu işi iyi yapamayanlar apaçık ortada.
Araştırma veya bilimsel çalışmalar gerekmiyor.
“Bakın etrafınıza göreceksiniz!”.
Türk turizmine ayakta alkış tutan misafirlerimiz ile ‘ bir daha bu tesis yüzünden Türkiye’ye gelmem' diyenler yan yana sahillerimizde gezerken Türkiye’ye Avrupa’dan turist gönderen rakip ülkeler 2010’da şokunu üzerlerinden atıyorlar.
Avrupalı turizmciler 2010 yılını yeniden yapılanma, yenilenme ve güçlenme yılı olarak görüyorlar
Batı Avrupalı turizmciler 2010 şokunu ve krizini fırsata çeviriyorlar.
AB, Avrupalı tur operatörleri, seyahat acentaları, otelciler ve diğer turizm tedarikçilerinin rekabet gücünü artırmak için teşvik uygulamasına başlıyor.
AB’nin 14 milyar Euro’luk turizm teşviki için yeşil düğmeye bastı, zira biz kendimizi kutlarken onlar aylardır AB sektörün tüm katmanları ile sımsıkı çalışıyordu.
Hazırlıklı olalım:
AB’li turizmciler ilerisi için çok değişik ve vizyon dolu projeler ile geliyorlar.
Şimdi dürüstçe sormanın tam zamanı.
Türk turizmi 5 yıl sonra gerçekten nerede olacak. Hangi bütünsel kalkınma ve iyileştirme projelerimiz tamamlanmış olacak.
Yıllar geçiyor hala bir üst kurul, bir milli irade merkezi yok.

Biz yıllarca yeni destek ve teşvik yasalarını ağzımıza almaya korkarken Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa turizmini teşviki için 14 milyar Euro ayırdı.
AB’nin hedefi Avrupa’nın her metrekaresinde turizm.
Teşvik uygulamasının bir parçası olarak, turizmin gelişmediği ama turizm potansiyeli taşıyan bölgelerin turizme kazandırılması da hayata geçirilecek.
AB Komisyonu, teşvikleri bir strateji mektubuyla paralel yürütecek. Bu strateji mektubunun en önemli kısmı ise, 27 AB üyesi ülkenin, kendi ülkelerinin tanıtımı kadar, Avrupa’yı tek bir destinasyon gibi pazarlamaları talebi var.
FTA, AB’nin bu teşvik planını uygulamaya koymasında, Avrupalı tur operatörlerinin de lobi faaliyetleri kadar seçmenlerden gelen baskıda tesirli oldu .
Turizm teşvik uygulamasına en önemli mali kaynağı, AB Bölgesel Kalkınma Fonları oluşturacak.
Avrupa’daki tüm dinamikler tamamen hemfikir: ‘turizm olmadan batarız, işsizlik patlar!’
Avrupa hükümetleri turizmi yeniden keşfetti.
Avrupa yumuşak güce geçiyor:
Eskiye nazaran çok daha profesyonel ve istekli olarak sanat, kültür, turizm, gastronomi ve sosyal etkinlikler ile donanıp, bizim gibi sert ve yumuşak güç taraftarlarının kavgası arasında sıkışmış toplumların karşına çıkacaklar. Aynen bize EXPO’yu, UEFA Avrupa Futbol şampiyonasını vermedikleri gibi…
Değerli bakanım, benden söylemesi. AB’nin son aldığı Avrupa turizmini teşvik kararı, sadece AB ülkelerinin bundan sonra turizmde bir bütünlük içinde hareket edeceğini göstermiyor, aynı zamanda Türk turizmcisinin elindeki kartları da yeniden karıyor:
Bugünden itibaren Türk turizminin rakibi Mallorca, İbiza, İspanya, Yunanistan değil, bizzat AB, hem de bir bütün olarak.
Saygılarımla
Hüseyin Baraner

 

MAKALE Yorumları