Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
GÜNSEL DİLMEN BİLİCİ
ORİJİNAL YOGA SİSTEMİ
mail_outline : gun.dilmen@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

26.07.2017

Okunma Sayısı

3030

Makaleyi Paylaş

“Çiçekli Adalet”

Sevgili cesur okur,

Karma kelimesi faaliyet anlamına gelen Kri sözcüğünden türemiş olup, Sanskrit dilinde yazılmış Yoga metinlerinde “evrensel eylem yasasını” ifade etmek için kullanılmıştır.  Bu yasaya göre, insanın her eylemi bir etki yaratır ve bu etkinin ardından bir tepki gelir. Yani aslında her eylemimizin bir yükü vardır.

Karma, varoluşun fiziksel, zihinsel ve enerjisel düzeylerinde, sonucu nedene göre ayarlayan yanılmaz şaşmaz bir yasadır. Her sonuç nedenine adilce uyumlanır.

Eylemlerimizin kaçınılmaz sonuçları vardır ve her ne olursa olsun bu sonuçlar er ya da geç ortaya çıkacaktır. Bu yasa evrende adaleti gerçekleştiren kültürler üstü ve ırklar üstü bir olgudur. Buradaki adaletin işleyişi çok daha karmaşıktır ve Evren bu sürece hile karıştırmaz, açık ya da zımni her türlü delil değerlendirilir. Menfaat, tanıdık hatırı, akraba ricası, güç baskısı yoktur, yasa hatasız işler…

Evrensellik ve tarafsızlık ilkelerini barındıran Karma yasası hem doğada hem de insan ilişkilerinde denge ve uyumu yeniden ve yeniden sağlar. Açık ya da örtük olarak, nedensellik ve ahlaki adalet yasası olarak daima işler.

Ödül ya da ceza, olumlu ya da olumsuz, iyi ve kötü gibi kavram veya değerlerin karma yasası ile ilgisi yoktur. Yalnızca Yoga sayesinde insan yüksek bir bilinç düzeyine ulaştığında karmik etki ve tepkilerin gizemini çözebilir.

Karma yasasını idrak eden Yoga yolundaki birey, evrensel yaşamın uyumunu bozmayan edimlerde bulunur.  Bu nedenle,  denge ve uyum içinde yaşar, evrensel güçlerden yararlanır. Doğanın uyumunu sağlayan karma yasasına karşı gelen sıradan yaşamlar ise kaçınılmaz olarak kaderin bağlayıcı ve acı verici yönünü deneyimler.

İnsan yaşamak için eylemde bulunmak zorundadır. Eylemlerin tepkilerinden kurtulmak ve kendini korumak adına toplumsal yaşamda eylemsizlik mümkün değildir.

Ancak akarmik yani “tepki üretmeyen eylem”de bulunmak mümkündür.

Peki, ama nasıl?

Eylemlerin Akarma düzeyine ulaşması için insan Yoga uygulamalıdır. Yoga sayesinde sezgileri gelişen insan nerede eyleme geçeceği konusunda netlik kazanır. Birey içini pozitif enerji ve çevresini sevgi ile doldurarak eylemleri hakkında şüphelerini giderir, düşüncelerine netlik kazandırır ve eylemlerini olumsuz etkileyen gerilimden kurtulur.

Karma yükünden yani etki-tepki zincirinden kurtulmak için ne yapmalıdır?

Eylemler ruhi amaçlar için beklentisiz yapıldığında Karma üretilmez. Eylemler beklentisizce gerçekleştirilmeli ve sonuçlarına bağlanmamalıdır. Yoga yolunda bu tutum doğal olarak gelişir.

İnsan duygu düşünce ve eylemlerini analiz ederek ve karmik tepkilerin nasıl oluştuğunu kavrayarak karmik yükün oluşturduğu negatif enerjiden kurtulur. Eylemlerin sonuçları incelenerek edimler pozitif yönde geliştirilmelidir.

Bir kez olumsuz karmik tepkilerden kurtulduktan sonra düşünce ve davranışlar değişmelidir ki olumsuz deneyimler tekrar yaşanmasın. Öğrenilmemiş olan dersler daha da zor koşullarda yeniden öğrenilecektir.

Başımıza gelenlerden ders aldığımızda Karmanın bizi geliştiren, büyüten ve ileri götüren bir yanı vardır. Evrensel karma ağı insana her zaman gelişme olanağı sunar. Ancak bu, Karma yasasının varoluş sebebi değildir. Karma yasası bizi eğitmek veya geliştirmek için değil, yaptıklarımızın sonuçlarını almak için vardır. Bu arada aldığımız tepkilerden ders alırsak, gelişebiliriz.

Karma yasasını bilmek yaşamımızın sorumluluğunu almayı gerektirir.  Sevgi ile kalın…

 

*Kaynak: Büyük Yoga Üstadı Paramahamsa Yogaçarya Akif Manaf, Kundalini Gizemli Evrim Enerjisi Kitabı, 2014.

*Yoga ve Dans Festivali 30 Ağustos-4 Eylül 2017 Richmond Pamukkale Thermal Resort, Denizli- Kayıt ve detaylı bilgi için:  0 212 243 96 42 - 0 533 251 75 83.

MAKALE Yorumları