Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
HÜSNÜ ÜNVER
YOGA
mail_outline :
Dinle

Yayın Tarihi

25.09.2017

Okunma Sayısı

526

Makaleyi Paylaş

Aydınlanma Nasıl Gerçekleşiyor?

ÖLÜMSÜZLÜĞÜ DENEYİMLEME 

Öz varlığımızın (ruh)farkına vardığımızda ,aydınlamaya başlıyoruz.Bu sürecede tekamül diyoruz.(Kişisel gelişim)Günlük yaşamımızı ruhun dış dünyaya çok kısıtlı yansıması olan bilinçle sürdürüyoruz.Herkes yaşamsal ihtiyaçlarını karşılıyacak,günlük yaşamını sürdürebilecek bilince sahiptir.Yemek,barınmak,korunmak,eşleşmek, toplumda kendini ifade etmek,makam ve bunlar için gerekli ilişkilerde bulunmak.Tamamen ilkel olan bu bilinç seviyesi bütün canlılarda dış dünya odaklı olarak vardır.Bunun kaynağıda bilinçaltının doğal tepkisi olan içgüdülerdir.Hayvanlar bu bilinç seviyede yaşayan canlılardır Bu seviye onların yaradılış amacına uygundur.Ancak insanlar bilinç seviyelerini yükseltmek için dış dünyalarını yaşarken iç dünyalarını unutmamalıdır..Yaradılış nedeni ve iç dünya ile ilgili bilgileri edinip deneyimleyip hayatlarına geçirmeye yani tekamül etmek için çaba göstermelidir.

Tekamül ederek aydınlamanın çeşitli yolları vardır.Sufilik ve Yoga bence en etkili ve 2 yoldur.Ben uzmanı olduğum yoga ile bilinç seviyesinin nasıl yükselebileceğinden kısaca bahsedeceğim.Omurga boyunca yerleşik 7 enerji merkezi (çakra) ilgili organlara enerji verir.enerji merkezleri dengeli olduğunda ilgili organlarda dengeli ve sağlıklı çalışır.Her enerji merkezi aynı zamanda bir bilinç seviyesine tekabül eder.Örneğin kuyruk sokumunda yer alan kök çakra,bacaklara omurgaya kana enerji verır.Aynı zamanda özgüven enerjisini oluşturur.Korku ve endişeler oluşmaz.Bilinci bu seviyede baskın olan kişi temel ihtiyaçlarını karşılamaktan başka bir şey düşünmez.Çevresinde aynı bilinç seviyesinde olanlar toplanır Onlarla arkadaşlık yapabilir.Evrenin her yerine yayılan evrensel bilgilerden sadece yeme barınma korunma zevk ve hazla ilgili bilgilere ulaşabilr.En ilkel bilinç seviyesi olan bu düzeyde enerji dengeli olmadığında korkular kaygılar rekabet ,hırs aç gözlülük yaşam tarzı olur.Her şeyi paraya endeksler. Günlük yaşamda asıl hedef olan huzura kavuşamaz.Diğer 2 çakrada cinsel enerji ve karın (sindirim sistemi) gene maddi düzeyle ilgili olup üreme cinsellik ve toplumda yer kapma ile ilgili bilgiler ve ilişkiler kişinin bilincinin bulunduğu seviyedir.Her üç merkezde bilinç maddi dünya düzeyindedir.Bu üç bilinç düzeyinde insanlar kendini beden olarak görür , öleceklerine inanırlar ve ölümden korkarlar.

Enerji karın çakrasından göğüs çakrasına yükseldiğinde kişi maddi dünya düzeyinden spritüel (İç dünya) düzeyine geçer.Bu enerji merkezi aktif ve baskın olduğunda bilinç seviyeside bu seviyededir.Anahata çakra olarak anılan bu seviye koşulsuz sevginin oluştuğu yerdir.Kişi bir ruh varlığı olarak ölümsüz olduğunu ve diğer insanlarında ruhi varlık olarak kardeşi olduğunu algılayarak kendisi için istediklerini onlar içinde ister.Bu bilinç seviyesinde ulaşanlar yaradanın temel enerjisi olan evrensen sevgiyle birbirlerine ve sevginin kaynağına yani yaradana bağlanırlar Sevgi doğal ibadettir,yaradana giden en kısa yoldur.Spritüel boyutun bir diğer çakrası boyun çakrasına bilinç yükseldiğinde,kişi kendisini ve sevgisini kolayca ifade ederek ilişkilerde zorlanmaz.Bir üst çakra olan alın çakrası baskın olup bilinç bu seviyede olduğlunda kişi artık ruh olduğunun bilincidedir.Empati ,durugörü ,duru işiti kendiliğnden oluşur.Duyguların yerini sezgiler alır.Üçüncü gözü (kalp gözü) açılır, çok uzak mesafedeki muhatapları ile düşünce gücü ile haberleşebilir.Ezeli ve ebedi olduğunu, geçmiş zamanlaradaki yaşamlarına ulaşarak deneyimler.Son enerji merkezi olan sahasrara çakra seviyesine yükseldiğinde bireysel ruh evrensel ruhla birleşir evrensel bilgilerin tamamı açılmiştır.Kişi kaynakla birleşerek bütün olur.Bu aynı zamanda tekamülün sonudur.Aydınlanma gerçekleşir.Dervişler,gurular ermiş yani gerçeği bilen insanlardı

Yoga uygularak bilincimizi nasıl yükseltiyoruz?

Aydınlanmak için düzenli yoga yaparak çakralardaki blokajları çözüyor dengeleri kuruyoruz .Her çakra için ayrı asanalar(duruşlar) ve enerji teknikleri uygulayarak tam kapasite doğru çalışmalarını sağlıyoruz.Her çakra dolayısıyla bilinç seviyesinin beynin çeşitil bölümleriyle bağlantısı vardır.Dolayısiyle bilinç hangi düzeydeyse beynin o bölümü aktifleşerek gerekli davranışı sağlıyor.Kişi günlük yaşamında sahip olduğu bilnç seviyesinin müsaade ettiği davranışları yapabilir.Kaderi veya karmayı bu sistem gerçekleştirir.Bilincimizi yükseltmeden günlük yaşamımızda dönüşüm yapamayız.Son söz olarakta, beden ölüyor ve ruh bedeni kişinin o andaki baskın çakra merkezinden(Bilinç seviyesinden)son nefesle terk ederek ait olduğu ruhi düzeye dönüyor.

Sevgili gönül dostlarım ,bu bölümü ve ölüm nedir yazı serisini bitiriyorum.Yazılarımı,çeşitli kaynaklardan edindiğim bilgiler,sezgiler ve deneyimlerimin bir sentezi olarak kendi düşüncelerimi sizlere aktarıyorum.Herkesin deneyimi farklı olabilir,ancak yol aynıdır,sevgi yolu.

HUZURDAKALINIZ AYVALIK

MAKALE Yorumları