Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

28.09.2019

Okunma Sayısı

1724

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Atatürk, Dil ve Bayramı

Bugün 26 Eylül, 2019. Tarihe not: Ey tarih amca, Bir bayram gününde, bir çocuk niçin üzgündür, bilir misin?.
--Ya bayramlığı alınmamıştır, ya da bir isteği yerine getirilmemiştir. Evet, benim de hem isteğim yerine getirilmedi hem de Atamın evinde, Atamın ekmeğini yiyenler, onun kapısına ettiler. İşte ona ağlıyor, ona üzülüyorum.
--Bugün Türkiye’m için TÜRKÇESİNİN BAYRAMI. Atatürk'üm de, bir milletin olmazsa olmazı dilinin geliştirilmesi, araştırılması için kurduğu ve HÂLÂ da PARASINI VERDİĞİ yerde, onun dilinin içine ediyorlar, biliyor musunuz!..
--Aşağıda ki not. "Türk Dil Kurumu" denilen yerin bugüne ilişkin sayfasında ki tek bilgi:
--"İslamiyet dönemi Türk edebiyatının ve Karahanlı Türkçesinin ilk büyük eseri olan Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacib tarafından yazılışının 950. yıl dönümü, “2019 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri” arasına alınmıştır. Bu vesileyle Türk Dil Kurumu tarafından 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Ankara’da Uluslararası Kutadgu Bilig Kurultayı düzenlenecektir.
Kurultay'da Yusuf Has Hacib ve eseri Kutadgu Bilig ana konusu etrafında başta dil olmak üzere edebiyat, tarih, kültür ve diğer ilgili alanlarda bildirilere yer verilecektir." denilmektedir sadece.
 

--UTANDIM.
--ÜZÜLDÜM
--AĞLADIM İÇİN İÇİN!..


“Bir ülkeyi ele geçirmek isteyenler, önce dilini ele geçirirler. Bir ulusun önce dilini geliştiririm. Dil düzgün olmayınca; söylenen, söylenmek istenen değildir. Söylenen; söylenmek istenen olmayınca, yapılması istenen yapılmadan kalır, yapılması gereken yapılmadan kalınca, töreler ve sanat geriler. Töreler ve sanat gerileyince, adalet yoldan çıkar. Adalet yoldan çıkınca, halk çaresizlik içinde kalır. İşte bundan dolayı, söz başıboş bırakılmaz.” diyor, KONFÜÇYUS Amca.
--Oysa, herşey, dilimize gerekli değeri vermemizle, sevmemiz ile başlar. Türkçe’yi sevmek, onu doğru kullanmak ve geliştirmek Türk insanının, özellikle aydınının en öncelikli görevi olmalıydı. Çünkü, Ulusların gelişmişlik düzeyleri dilleri ile ölçülür. Dil, uygar olmanın ön koşuludur.. Olmazsa olmazıdır.
--1928 Harf Devrimi’ni gerçekleştirilerek, Latin Temelinden Alınan Modern Türk Alfabesi/Abecesi kullanılmaya başlanmıştır. Atatürk Harf Devrimi ile birlikte, "Güneş Dil Teorisi"ni ortaya atarak, Türkçe’nin gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır. Birçok kavram ve sözcüğün de Türkçe karşılıklarını kendisi bularak dilimize kazandırmıştır.
--Unutmayalım, Türkçe gelişmiş bir dildir: çünkü Türkçe’nin söz varlığı bugün 246 bin dolayındadır(TDK'ya göre). TDK'nın 1945’te çıkardığı Türkçe Sözlük’ ün ilk sayısında 20 bine yakın sözcük var iken, 1998’de çıkartılan Türkçe Sözlükte 75 bin sözcük vardır. Bu gelişme Atatürkçü TDK sayesinde olmuştur.
--1980’lerin ortalarında UNESCO hazırladığı raporda, TÜRKÇE, konuşanların sayısı bakımından DÜNYANIN 5.(beşinci) beşinci büyük dili olduğunu açıklanmıştır.
--Kökleri tarih öncesine dayanan, zengin ve güzel bir dilimiz varken onu bozmaya, yok etmeye ve ARAPÇALAŞTIRMAYA çalışıyorlar.
--Nasıl ekonomi, emperyalist bir süreç sonucunda kontrol altına alınabiliyor ise, dil de, KÜLTÜR EMPERYALİZMİ denilen bir süreç ile denetim altına alınıyor ve yozlaştırılıp yok ediliyor.
--Ne yazık ki, bu gün, TDK, Üniversiteler, sözde aydınlar, aracılığı ile dilimiz(TÜRKÇEMİZ), başta ingiliz emperyalizminin maşası sözde Arapça’cılarca, yok edilmeye çalışılıyor.
--Milliyetçiliği OSAMANLI TURASI ASMAK sananlar acaba ne zaman uyanacaklar bu gaflet uykusundan?
--Artık tabelalara, isimlere söz söylemek anlamsız kaldı. Dilimiz, "dilci" denilen kültür emperyalizminin uşaklarınca yok edilmeye, bozulmaya hızla yol almaktadır.
--Türk Dili, Halkımızın, kutsal inanış ve inancından da yararlanılarak, EMPERYALİSTLERİN MAŞALARINCA, ARAP HEGAMONYASI altına sokulmak istenilmektedir.
--Bazı mahalleler, hatta resmi okul gibi kurumlar bile artık tanıtım bilgi panolarında, ARAPÇA yazar oldular. Burası Türkiye Beyler, Bayanlar, Dilimize sahip çıkalım; Dilimizi yok etmek isteyen dış güçlere ve onların işbirlikçilerine izin vermeyelim.
--Dilimizi doğru kullanalım, kullandıralım lütfen!..
--GÜZEL TÜRKÇEM, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın deyişi ile
"SES BAYRAĞIM BENİM!.."
--Aydınlık günlerde, daha coşkulu kutlanman dileğim ile TÜRKÇEM, DİL BAYRAMIN KUTLU OLSUN!..

MAKALE Yorumları