Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

19.12.2014

Okunma Sayısı

2798

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

19. Eğitim Şurasının Düşündürdükleri

19.uncu Milli Eğitim şurası toplandı.

Antalya' da.
1939 'dan 2014 yılına kadar 19 şura toplandı
Milli Eğitim Bakanlığınca.
"Şura" Kelimesinin anlamı üzerine düşünelim.
Bu kelimeye yüklenen anlamlar şöyle.
Konsey- Fazlaca -------------- Fransızca
Meclis+Encümen ----------- Arapca
Kurul - Danışman ------------ Türkçe
Osmanlıca sözlük yazarı
Ferid Develioğlunda kelimenin anlamı.
a) Konuma ilişkin Toplanma
b) Konuşma yeri olarak algılanmış.
Kelimenin tarihi çok eski belli.
Kur'anda bile şuara suresi var.
53 Ayetten oluşmuş
22-26 Ayetler Medine de  
Diğerleri Mekke de nazil olmuş.
Kur'anda şairler anlamına
Şiir bilenler anlamına kullanılmış.
Eski cahiliye Araplarında şiire önem verirlerdi.
Şiirde birinci olanların şiirini kabe duvarına
Asarak ödüllendirirlerdi.
Ebn-i Kays'ın şiiri yarışmada birinci olmuş
Kabe duvarına asılmış.
Yarışmada bulunan
Hz. Muhammed hırkasını hediye etmişti.
O şiir, bugün müstehcen bulunabilir.
Şura -ve şuara kelimeleri şiir kökünden
Neşet eder.
Vezinleri farklı
Çocuklarımız Osmanlıca öğrenirse
Vezinleri öğrenecekler.
İki kelime arasındaki farkı anlayacaklardır
Mutlak.
Gaye Atalarımızın köklerine filan inip
Osmanlı Türk'ünü anlamak değildir.
Bütün millete Osmanlıca öğreterek bu sağlanamaz.
İngilizce eğitimde olduğu gibi
Üniversitelerinin Türkoloji bölümleri bu işler için,
Yani  özünü anlamak için yeterlidir.
Onlar, Türk edebiyatı derslerinde zaten Osmanlı dili zevki ve
Kültürü hakkında yeterli bilgiyi veriyorlar.
Şuranın yaptığı siyasal iktidarın siyasi çıkarlarına
Hizmet ederek
Gündem yaratmaktır
Bana Göre...
Siyasi ve maddi çıkarlar
Tarihte savaş sebebi
Olagelmiştir
Hep.
Din ve mezhep savaşlarının özü,
Maddi çıkarlardır.
Hıristiyanlıkta da böyledir  Müslümanlıkta da.
İslam içinde yaşıyoruz ya ,
İslamı biliyoruz...
Dahada çok bileceğiz,
Kökümüzü bulup öğreneceğiz
Osmanlıca ile...
2400 yıl önce,
Romanın ezdiği marabalar ezilenler
Yeni din oluşturdular İSA etrafında.
Bu örgütlenmenin 395.nci senesinde
İskenderiye Kütüphanesini yaktılar.
Gözlem evlerini ,astronomiyi dinsizlik saydılar.
Karabasan gibi çöktü insanlığa tek Tanrılı
Yeni DİN.
Kilise dinin yönetimini eline aldı.
İnanları sömürüp zenginleşti.
İnsanlar "Günahkar doğardı".
Papaz günah çıkarmalıydı.
Günah çıkarmak para ile idi.
"Endüljans" diye belgelerle ,
Cenneti sattılar ,insanlarının günahlarını
Çıkardıklarını söyleyerek zenginleştiler.
Mukaddes Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu insanları sürü halinde idi.
Tüm Roma ve Avrupa insanları Kilisenin sürüsü idi..
Bir adam baş kaldırdı.
İsyan etti, Papaya.
Martin Luther (1483-1546)
Cesaretle özgüvenle , kafasını koltuğuna
Alarak konuştu.
Şöyle dedi...
"Eskiden cennetin kapısı olarak kabul gören ,
Roma,
Cehenneme açılan kapıdır, kirli bir ağızdır.
Roma Kilisesi soyguncuların
Hukuk tanımazların sığınağıdır.
En utanılanı , yüz kızartanı
Genel eve dönmüş olmasıdır.
Roma Kilisesi ,
Günahın karanlığın ölümün hükümdarlığıdır.
Roma,
Babil' den Sodom'dan
daha günahkardır".
Kurşun ,gülle laflar bunlar.
Birey özgürlüğü için, akıl için
Biri Konuşmalıydı.
Konuştu Martin Luther
Kiliseden aforoz edildi.
Giyotinle başının kesilmesine
Karar verildi.
Dağlara kaçtı Luhter
Mezhebini  şekilledi.
Oda bir Papazdı.
Yeni Liberal bir mezhep doğdu.
Protestanlık.
Bu başkaldırı İngiltere de karşılığını buldu.
8.inci Henry Katolik kiliserine savaş açtı.
Yıl 1529 'da.
Kanuni Mogaç zaferini kazanmıştı,
Bu zamanda.
"Kul azarsa Hak yazar"
Avrupa,
Kanuni ile, Türklerle cezalandırılıyordu.
Zamanın tahammülü yoktur
Düzensizliğe.
Türkler Avrupanın düzeni için ,
Ayağa kalkmışlardı.
İstanbul'dan.
Batıda mezhep savaşlarının neticesinde
1555  te Augsburg Barış anlaşması yapıldı.
1566 da Kanuni Viana kapılarına
DAYANDI.
Alman prenslikler Protestanlığı seçme,
Konusunda özgür sayıldılar.
Bu yeni mezhep ,
Almanya, İsviçre, Danimarka
Ve Fransa da  taraflar buldu.
Katolik kilisenin mallarını
Mezhep değiştiren prensler yağmaladı.
Zengin oldular.
Yeniden hınçla Katolikler örgütlendi.
Saldırdılar yeni mezhebe
Otuz yıl döğüştüler (1618-1648)
Avrupa Kan gölüne döndü.
Osmanlı Türk'ünün yükselme devriydi.
Bu devir .
Tüm balkanlar Belgrat alınmış
Viyana önlerine dayanmışdı
Osmanlı .
İsa'nın Tanrısı!
Yardım etmiyordu
Ümmetine.
Akıllarını başlarına alıp düşündüler.
Suç Tanrıda değil ,kendilerindeydi.
Reform ve Rönesans'la aklı öne aldılar.
Avrupa'da Akıl hakim oldu.
Keşifler oldu.
Sanayi devrimi oldu.
Şurada eski özlemcileri
Eğitimden Aklı kovup
Mezar taşları motivasyonu
İle
Arapça harflerini dayattılar.
Akla karşı verilen bir savaştır bu.
Batı sahip olduğu aydınlığı  kan'la elde etti.
Biz aydınlığı kansız elde ettik
Atatürk'le.
Milli Eğitim şurasında ,
Akıl kovulmuş,
Milli Eğitim Bakanlığı bürokratlar!
Ve bir yandaş sendika şekilledi,
Milli eğitim şurasını bu zamanda .
Bu gün yaşanan
Yarına dönük akıldan uzak tasarım
Ve programlar,
Milletimizin göz yaşı
Akan kanı olabilir.
Tarihe bilimsel bakmak lazım.
Batı ,
Rönesans ve Form mücadeleleri ile
Dini asra uydurdu, sosyal hayattan kovdu
Akif'te hep demez mi?
"Asrın idrakine söyletmeliyiz İslamı"

Kutsal kavramı kullanılarak üretilen
Siyasetin hedefinde
Hep çıkar olmuştur,
Tarihte.
Maxsim Gorki derki,
"Tanrı ve Kul kandırılmadan
Zengin olunmaz"
Din sömürüsü ile,
Harun gibi gelip  
Karun gibi olanların
Encamını analiz etmek lazım.
Siyasi kavgalar ,
Dini inançlar üzerinden sürdürülemez.
Bütün bu kavgaların toplumsal
Panzehiri
Laikliktir.
Avrupa kendi karanlığını laiklikle aşmıştır.yazıyor
Bizimde başka ilacımız yoktur.

Bilgili, tecrübeli, tarafsız ve korkusuz yazarlar www.antalyabugun.com'da

MAKALE Yorumları