Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

07.01.2015

Okunma Sayısı

2874

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Akan Zamanda Türk'e Kısa Bakış

Türk,

Koca bir dünyanın içine
Dalıp zamanda akıp giden
Çok din ve medeniyet  değiştirerek
Dünya'ya adapte olmasını
Bilen bir
Millettir.
Son bin yıllık dini islamdır genelde.
İslamı kendi sosyolojik yapısına
Ve coğrafyasına
Akılcı bir şekilde adapte etmiştir.
İslam coğrafyasının 1/3 Hanefi Maturidir.
Maturulik Türk'ün İslamı anlayış biçimidir.
Kuran ve akıl dengesi vardır  Maturilikte.
İslam devletleri emperyalizmin
Akvaryumunda birer balıktır.
Çünkü aklı sosyal hayattan kovmuşlardır.
"Türklük ve çağdaşlıkla karışık İslam"
Demiştir.
Ebulfez Elçi Bey
Bunu sağlarsak
İslam Türk dünyası birleşir.
İnsanı hedef alan dini algıyı
Ahmet Yesevi ve Yunus başarmıştır.
Türk İslam kültürüne Türk mührünü vurmuşlardır.
Azat edilmiş bir Türk kölenin
Oğlu Ebu Hanife
Ve
O'nu
Yorumlayan imam Maturidi
Aklı hakim kılmıştır İslama.
Onun içindir ki,
ULU BEY Semerkant'taki gözlem evinde,
Bir yılı hesaplamış , bir yılın,
365 gün 6 saat 9 dakika 6 saniye
Olduğunu hesaplamıştır.
58 saniye yanılgı ile.
Dünyanın çapını hesaplamış
3 km yanılmıştır.
Ulubey  1394-1449
Galileo  1564-1642
Copernicus  1473-1543
Göründüğü gibi batıdan evvel
Uzayı çözmeye başlamış
Türk.
Dinden aklı kovan anlayış,
Osmanlıda Yavuz Sultan Selimle başlamıştır.
Arabistan'dan ilim adamı
Diye getirdiği  Eşar'i imamlar
Aydınlığı karanlığa çevirmişlerdir.
Medreselerden akıl kovulmuştur.
Alevinin, Çingene'nin, kadının kestiği
Yenilmez hükmü nerden çıktı,
Bizim anlayışımızdaki islamda
İnsan
Kutsaldır.
İnsanı kutsal bilen, dinin merkezine aklı koyan,
 Maturidi'nin  Mezarlığını Sovyetler  Talan etti
Semerkant'ta.
Oraya Yahudileri yerleştirdiler.
Maturidi izleri silindi.
1990 sonrası İslam Kerimov sahip çıktı
Maturidiye...
1990 'dan sonra Yahudiler; bölgeden çıkardı.
Maturidiye güzel bir türbe yaptı
İslam Kerimov.
2014 mayıs ayında ziyaret ettim
Bu ulu Türk'ü.
Türbe girişindeki dut  ağacından bir Özbek
Çocuğu ile beyaz dut yedim.
29.05.2014 günü.
Geçmişte,
Bütün tarikatlarda amaç, " olgun adam yetiştirmek" olmuştur .
"Şimdiki Müslümanlık  O Müslümanlık" değil
Böyle din mi olur tarikat mı olur
Be
Karanlık zihniyet!
Aslında,
"Şeriatta tarikatta yoldur varana"
Demişti Yunus,
O yollar bozuldu yok oldu.
Tarih denen zamanda , yöneticilerin hatalarını
Millet çekmiştir
HEP.
İnsanlar kendi kararlarını kendileri verip
Kararlarının sonuçlarıyla yaşamak
Zorunda olmuşlardır
HEP.
Yanlış kararların
Sonu acıdır
HEP.
Öz'den uzaklaşmanın
Acısını çekeceğimiz
Mutlak.
Bir ağacın özü yara alırsa
O ağaç kurur.
Özümüz yaralandı
Bu zamanda.
İntikam açık bir yara gibi olsa'da ,
O Yara ile beraber olsakta her zaman
Sevgi ile bakmalıyız, Evrene Hep.
Belleğimizdeki yanlış kültürel kotlar
İntikam hislerini yaratır,
Kendi gibi düşünmeyenlere
Haykırı verir bağzen insan
"Kol koparırız ha " deyü...
Modern insan ve insan sevgisi olan insan
Cezayı kol kopararak,baş keserek
Vermeğe kalkmaz kalkmamalı
Modern hukuk referans olmalı
HEP.
Yaratana yaratılmışa boyun eğmez
Modern insan
Sadece saygı duyar, görevini yapar
Ziya Gökalp demiştir.
"Gözlerimi kapar vazifemi yaparım
Hak yok vazife vardır
Tanrıya korktuğumdan değil,
Sevdiğimden taparım."
Tanrısal korku
Tanrısal şeriat dayatılmaz
Modern hukukta.
Tanrısal sevgi ile beslenmeli gönüller ...
Herkesin inancı kendine...
İnsan aklının ürünü olan modern hukuk kuralları yerleşmeli
Beyinlere.
Akan zamanda bu mutlaka olacak.
Türk milletinin fertleri
İnsan olmanın bilincine vararak
Evrensel değerleri özümleyeceklerdir
Mutlak.

MAKALE Yorumları