Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
MUHARREM YELLİCE
TÜRKOLOG
mail_outline : myellice07@hotmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

11.02.2015

Okunma Sayısı

3374

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

Ailenin Gelişimi

Büyük patlama, Evrenin oluşumu ,                                            

13 milyar yıl önce,

Dünyanın şekillenmeye başladığı zaman,

3,5 milyar yıl önce.

1 milyar yıl önce sular ve karalar vardı.

İlk canlı su yosunları.

Su yosunlarının karalara saldırısı

380 milyon yıl önce,

Tüm bitkilerin atalarıydılar.

Tırnak kalınlığında toprak, Milyonlarca yılda oluştuğundan ,

 Toprağa tutunmak için milyon yıl kıyıda beklediler.

Sonra, toprak oluştu dünyayı kapladılar.

Dünya yemyeşil oldu.

Üç tür gelişti.

Eğreti otu, atkuyruğu, kaya perçemi

Dünyadaki ilk canlı ailesi.                                                                                      

Sonra hayvanlar alemi.

Hayvanlar ailemin de tabiatta hayvanlar sürü halinde iken,

Hiç bir akraba ile çiftleşmezler.

Bitkiler de kendi çiçekleriyle tozlaşmaz.

Her canlının üç gayesi vardır.

Yaşamak,Neslinin devamı, Barınacak yer.

Canlıların ailelerinde tembele yer yoktur.

Mücadele eden yaşar.                              

Tabiatta tırtıl kendine koza örer,                                          

Kelebek olur uçar.

Dişi kelebeğin salgıladığı,seksüel kokuya,

Tüm erkek kelebekler koşar,

 Yetişebilen dişiyle çiftleşir ve ölür.

Diğer erkeklerde yorgunluktan ölür.

Arılarda da böyledir.

Dünya üzerinde yaşayan canlıların ,

Yani,

Bitkilerin, hayvanların,insanların ,

Aileleri vardır.

Konumuz olan insan ailesine,

Bir göz atalım.                                              

Ailenin tasnifi: Sosyologlar çeşitli aile tasnifleri yapmışlardır. Bunları kısaca inceleyelim.

1- Büyük Aile: (Geniş aile) iki nesilden fazla bir gurubun bir arada bulunmasıdır.

Ana, baba, çocuklar , büyük anne, büyük baba  v.s. iktisatları hukukları beraberdir.

Mal müşterektir.  Eski Roma ve Çin'de görülür.

 2- Küçük Aile: (Dar aile) Ana baba ve çocuklardan ibarettir. Bugünkü modern aile bu tipe girer.

3-  Hukuki bakımdan aile:

                a) Ana hukukuna bağlı aile (maderi aile) Üstünlük anaya aittir.Aile reisi anadır. (eski yunan ailesi)

                b) Baba hukukuna bağlı aile(Pederi )tipi: Üstünlük babadadır. Evlenen kadınlar kocasının ailesine katılır.

4- Diğer aile şekilleri:

                a)Ataerkil (Pederşahi) aile: Kadın eşya gibidir.Çok karılı.

                b) Anaerkil (maderşahi) aile: Burada ana hakimdir. Çok kocalılık görülür.

5- Evlilik şekillerine göre aileler:

                1) Tek evlilik(monogami)

                2) Çok evlilik (poligami)

                a) Poligami (Birden fazla kadınla evlenme)

                b) Poli andri( Bir kadının birden fazla erkekle   evlenmesi

                Evlenme şekillerinde  diğer bir tasnif ise:

                1- İçten evlenme(Endogrami)

                2- Dıştan evlenme (Exogami)

 

Sümerlerde Aile:

Tabletlerden anlaşıldığına göre;

Tek evlilik var .Yapılan evlilik sözleşmesini

Aile yanında bulundurmak zorunda.

Nadiren çift evlilik var.

 

Bir delikanlı bir kızı kaçırırsa ,

Kız evlenmeyi red ederse ,

Kaçırana ölüm cezası veriliyor.

Babilde de geçerli,  Hamurabi kanunu mad.130.

Site yönetiminde kralın yanında kabullerde

Eşinin olması zorunlu.

Sümerlerde iki sınıf var.

Hür ve Esirler

Sümer kanunlarına göre,

Esir kadınların hürlerle ilişkilerinde,

Ücret  belirlenmiştir.

Bir Sümer değişi;

"Karısı  bir adamın geleceğidir".

Erkek çocuğun barınağıdır.

Kız çocuğun kurtarıcısıdır.

Gelini ise bir adamın şeytanıdır."

 

Eski Mısırda;

 Kız kardeşle evlenilir, ölen babanın eşine ,

Oğlan çocuk sahip olurdu.

 

 

Eski Yunanda;

 Arap ailesine benzer. Büyük ailedir.

Şahsi mülk yoktur.Baba çocuklarını öldürebilir.

Kızlarını satabilirdi. Atina ailesine "GENOS" denir.

Salon M.Ö. 639-559 kanunla aileyi düzenlemiştir.

Eski Yunan, Mısır, Çin,Roma, Cahiliye Arap aileleri Pederşahi aile tipidir.

 

 

Ispartada;

Aile diye birşey yoktu.Kadın neslin devamı içindir.

Koca karısının yanına diğer erkekleri çağırabilir.

Asker bir millettir. Askerin evlenmesi yasaktır.

Çocuklara kurumlar bakar.

 

Roma'da Aile;

Romalılar  M.Ö.VI.yüzyıl  M.Ö.V.yüzyılda Etrüsleri yenip,

Cumhuriyeti kuruldular.Ailede babanın hakimiyeti vardır.

Aynı zamanda dini reistir,

Bir atadan geldiklerine inanılan,

İki nesilden fazla grubun bir araya gelmesinden oluşur.

Doğan çocuk babasının önüne bırakılır.

Baba kabul ederse aileye dahil olur.

Etmezse umumi bir alana bırakılır isteyen alır.

Alınmayan çocuklar ölür.

Genelde kız çocukları baba kabul etmezdi.

Bir atadan geldiklerine inanılan birkaç ailenin bir araya gelmesinden oluşur."GENS" adı verilir .

Aile arasında kan bağı aranmaz inanç birliği aranır.

Türklerde ise kan bağı aranır.

Roma ailesinden roma imparatorluğu,

Türk ailesinden Türk imparatorlukları çıkmıştır.

Roma hukukunda boşanma yoktu.

Sonradan boşanma benimsendi.

 Fakat aile düzeni bozuldu.

Seneca ( M.Ö.4-M.S.65) boşanmaya karşı çıktı.

 Justinyanus -507-565 çıkardığı kanunla ,

Kadınlara erkeklerle eşit miras hakkı tanıdı.

Ailede mal mülk müşterektir.

Koca isterse karısını öldürebilirdi.

 

Çin'de aile ;

Kadının hiç değeri yoktu.

Kadın insan olarak algılanmazdı.

Kadınlara isim verilmez,

1-2-3 diye çağrılırdı.

Kız çocuklar uğursuzluk sebebi idi.

Cahiliye Devri Araplarda;

Soy esastı. Hayat iktisat müşterekti.

Kan davası,Yağma öç alma beraberce yapılırdı.

Hakiki büyük aile tipidir.

Kocanın birkaç karısı olduğu gibi

Eşinde kocaları olabilirdi. Fuhuş yapan kadın

Kapısına bayrak asardı. Gayri meşru doğan çocuk, ihtiyar heyetince , Kime ait olduğu tespit edilirdi.

Aile: Koca, eşler cariyeler ve çocuklardan oluşurdu.

Çocuk doğurduktan sonra aileye kadın dahil edilirdi. Kocası ölen kadının üzerine mirasçılardan kim,

Birşey atarsa, kadın onun olurdu.Kadın satılabilirdi.

Slavlarda;

Dede herşeydir.Muhtemelen reistir.

Mal mülk müşterektir.

Dede ve baba gelinleri ile cinsi ilişki kurabilirdi. Bir nevi" Kömün" topluluktur.

Bu aileye " ZADRUGA" denirdi.

 

                                         DEVAMI TÜRK AİLESİNİ GELİŞİMİ...

MAKALE Yorumları