Aramak İstediğiniz Kelimeyi Yazn!

close
iBRAHİM UYSAL
ANKARA'DAN
mail_outline : ibrahimuysal.ant@gmail.com
Dinle

Yayın Tarihi

14.03.2020

Okunma Sayısı

988

Makaleyi Paylaş

Diğer Makaleler

14 Mart "Tıp" Bayramı, mı?

Öyle bir döneme girdik ki, doğrular ile yanlışlar, doğrular ile eğriler biri birine girdi.
--Öyle bir döneme girdik ki, dünün bilinen kavramları ile bu günün kavramları ve anlamları biri birine girdi ve karma karışık; neden ne anlamamız, neden ne anlamamamız gerektiğini artık anlamaz olduk.
--Aslında insan ve insanlık bir değerler bütünüdür. Değerlerden oluşur ve yaşarlar.
--Bu gün ise bütün değerlerin yerle bir olduğu, edildiği bir süreci yaşıyoruz. Asılında bunun adı değersizleşme, değersizleştirme,soysuzluk, soysuzlaştırmadır da neyse.
--Neden mi?
--Çok basit. Bugün "14 Mart TIP BAYRAMI" ve haftası.
--Peki neden ve niçin "Tıp Bayramı".
--Bu konuda bilgi 14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Şehzadebaşı'ndaki Tulumbacıbaşı Konağı'nda "Tıphane-i Amire" ve Cerrahhane-i Amire"nin kurulması, Osmanlı'da ilk Tıp Eğitimiin başlaması olarak kabul edilir.
--İlk Tıp Bayramı'da 14 Mart 1919'da İŞGAL ALTINDAKİ İstanbul'da Tıp Öğrencisi HİKMET BORAN ve arkadaşlarınca kutlanır ve ünlü hekimlerde destek verirler.
--Bu kutlamadan öte, işgale karşı bir protestodur. Vatan savunması için yakılan ataşlerden biridir.
--Cumhuriyet Döneminde ilk "Tıp Bayramı" kutlamaları 1929-1937 yılları arasında "12 Mayıs"larda, Bursa'da Yıldırım Beyazıt tarafından açılan "Yıldırım Darüsşifa/Darüsşafaka"da başlamasından dolayı yapılmıştır.
--1976 yılına kadar sessiz geçen dönemin ardından 1976'da "Tıbbıyeli Hikmet"in Kurtuluş Savaşı öncesi başlattığı protesto ve başkaldırı gününün "Tıp Bayramı ve Haftası" olarak kutlanmasına başlanmıştır.
--Dünyanın bir çok ülkesinde de, farklı gerekçeler ile "Tıp Bayram"ları kutlanmaktadır.
--Örneğin ABD'de, ameliyatlarda Genel Anestezinin ilk defa kullanıldığı 1842'yılının 30 Mart günün yıldönümleri, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.
--Bütün bunlar, tıp eğitimi ve Tıbbıye'liler için bir anlam taşır.
--Peki, "Tıp Bayramı ve Haftası"nın Halk için anlamı nedir?
--Bu sorunun halk, yurttaşlar açısından ne anlamı vardır? Ya da bir anlamı var mıdır?.
--Kişiler, yurttaşlar açısından Tıp sosyal, insani bir sağlık olayı mıdır, yoksa ticari bir sektör müdür?
--ATATÜRK'ün sadece şu sözü bile çok şey ifade etmesi gerekir sıradan, yoksul, kimsesiz insanlar, YURTTAŞLAR için.
--"CUMHURİYET KİMSESİZLERİN, KİMSESİDİR!.."
--Osmanlı'nn son dönemlerinden başlayarak 2002'lere kadar "tıp" bir sosyal sağlık hizmeti idi.
--Osmanlı'da, "darüsşifa" hastane, sağlık evi/yurdu demektir ve kamunun bir görevi olarak algılanır, vakıflar aracılığı ile yürütülür idi.
--Cumhuriyet , dönemi ise Devletin "SOSYAL DEVLET" olması özelliğinden dolayı, Devlet "tıp"ı bir sosyal sağlık hizmeti olarak ele almış ve görevini yerine getirmiştir.
--24 Ocak 1980 sürecini ayakta tutmak için yapılan 12 Eylül Askeri Darbesi ile iş başına gelen Turgut Özal'ın piyasacı uygulamaları ile sağlık, sosyal bir kamu/devlet hizmeti olmaktan çıkmaya başlamış,
--2002'lerde AKP iktidarı ile de, SAĞLIK bir "SEKTÖR" kabul edilerek, her sağlık uygulaması paraya tahsil edilmişitir.
--Günümüzde ise, Üniversite hastaneleri çökertilmiş, Devlet hastaneleri halkın her türlü hizmeti parası ile alacağı bir söktör haline getirilmiştir.
--Özet ile, PARAN KADAR SAĞLIK HİZMETİ.
--Parak yok mu, onu da dün düşünseydin.
--Elin oğlu "atı alıp Üsküdarı geçerken" sen;
--Ya uyuyordun.
--Ya da alkış tutuyordun.
--Eeee yaşam böyle bir şeydir. Bizim oralarda, "dün yediğin hurmalar, gün gelir g.... tırmalar" derler.
--Tüm halkımızın Cumhuriyetin bütün değerleri gibi SOSYAL DEVLET özelliğini de oyları ile paketleyip çöpe atarken birlerinin ellerini ovuşturduğunu görmemelerinin üzüntüsü ile,
--"Her millet/kişi hak ettiği gibi yönetilir" sözüne isyanlarım ile,
--Ey Yurttaşım, "dindar, kindar nesil" olacağız diye, kendininizi de el alemi de sağlığından, yerinden yurdundan ettirdiniz ya.
--Kor Anana virüsünden sonra, kalanları da Irak, Suriye sınırından gelen Çekirgeler halledeceklermiş.
--Halkımıza geçmiş olsun da, "TIP SEKTÖRÜ'NÜN BAYRAMINI" kutlarım.
--Bu ahaliye her gün bayram oldu da!..

 

 

MAKALE Yorumları